Różne oblicza wandalskiego wojownika. Zbrojni z obszaru kultury przeworskiej oczami archeologa

Różne oblicza wandalskiego wojownika. Zbrojni z obszaru kultury przeworskiej oczami archeologa – tak brzmi tytuł planowanego w ramach Festiwalu Nauki spotkania z archeologiem prof. Bartoszem Kontnym, które odbędzie się w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie.

Wandalski wojownik – jak był wyposażony, jakiej broni używał i jakie stosował techniki walki; jaką pełnił rolę i jaką cieszył się pozycją społeczną, polityczną i ekonomiczną w Barbaricum przed dwoma tysiącami lat? W co wierzył? Jakie miał zwyczaje?

W oparciu o współczesne znaleziska archeologiczne oraz antyczne przekazy spróbuje na wszystkie te pytania odpowiedzieć prof. Bartosz Kontny. Nasz prelegent zajmuje się archeologią okresu przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów w barbarzyńskiej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem uzbrojenia i sposobów walki w starożytności, a także archeologią podwodną, wrakami oraz pradziejowym i historycznym szkutnictwem.

Wykład odbędzie się w sobotę 21 września o godz. 16.00.

Wstęp wolny. Zapraszamy!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*