Rzymskie prowincje nad Renem i Dunajem | Recenzja

Krzysztof Królczyk, Rzymskie prowincje nad Renem i Dunajem w okresie flawijskim (69-96 r. po Chr.) – res militares et externae | Recenzja

Rzymskie prowincje nad Renem i Dunajem to książka prof. Krzysztofa Królczyka z UAM. Ekspansja terytorialna Cesarstwa Rzymskiego z czasów władców z dynastii Flawiuszy, skierowana była na prowincje germańskie i znana jest z budowy systemu granicznego limesu. Były to czasy zazwyczaj pomyślne gospodarczo dla Rzymu, o czym szerzej można przeczytać w recenzowanej książce z Wydawnictwa Atryda.

Autor w Rzymskie prowincje nad Renem i Dunajem przedstawia w profesjonalny sposób wydarzenia związane z „Rokiem czterech cesarzy”, po śmierci cesarza Nerona. Właściwie wiedzę historyczną należy pojąć, sięgając po ten tomik i nie jest rolą recenzenta przytoczenie wszystkich faktów. Zachęcając do jego przeczytania, można pochwalić występujące w nim nazewnictwo łacińskie. Jeśli ktoś chce poznać wiedzę większą niż popularną, to sądzę, że ta recenzowana – przekrojowa publikacja, powinna być bardziej brana pod uwagę. Nie sposób być erudytą ze wszystkich okresów historycznych, co się tyczy także Starożytności. Jako wydanie nowe (2022 rok, Kocewia Mała) porusza tę problematykę, zaliczaną do wiedzy o historii wojskowości, o której można słyszeć w dyskursie wśród uczonych. Daje także podstawowe wyobrażenie o tamtych czasach. Dzieje cesarzy Wespazjana, Tytusa czy Domicjana potrafią zainteresować.

O autorze

Zastanawia wręcz, jak na 128 stronach można tyle wiedzy zawrzeć, aby dotrzeć do czytelnika. Jednak czy można zaciekawić , podając tylko dane nazw legionów czy nazwisk ? Jako czytelnik dostaję na końcu publikacji dostęp do Literatury przedmiotu, Źródeł, Monografii i artykułów. Od tego jest internet, żeby zadać sobie trud odnalezienia np. osób, które zawarto w indeksie postaci starożytnych. Albo sprawdzić nic niemówiące nazwy geograficzne, nazwy ludów antycznych, jednostek wojskowych i terminów militarnych, zawartych w odpowiednich Indeksach. Autor publikacji Rzymskie prowincje nad Renem i Dunajem mieni się jako znawca tematu. Obecnie profesor na UAM w Poznaniu, habilitował się w 2014 roku z rozprawy Propagatio Imperii. Cesarstwo Rzymskie a świat zewnętrzny w okresie rządów Septymiusza Sewera (193-211 r.)”. Ma w swym dorobku także wiele artykułów, występuje na licznych konferencjach naukowych. Pracownia Historii Starożytnej Grecji i Rzymu ma tego naukowca w swym gronie – na Wydziale Historii.

Historia starożytnego Rzymu wytworzyła procesy polityczne, militarne i ekonomiczne, które później w Europie zmieniły jej oblicze. Teatr wydarzeń przebiegał nad Renem i Dunajem. Potyczki Rzymian z lokalnymi plemionami wpłynęły na ekspansję na nowe tereny (m.in. Recja oraz Mezja) i ustanowiono nowe granice. Administracja czy prawo rzymskie wpłynęły na późniejszą politykę europejską. Rzymskie prowincje i tutejsze wydarzenia są w pamięci o tamtych czasach. Choćby w opisie literackim Publiusza Korneliusza Tacyta czy Józefa Flawiusza oraz w numizmatyce.

Wydawnictwo: Atryda

Ocena recenzenta: 5/6

Paweł Marek

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*