saksońskie miasto pod Londynem

Odkryto saksońskie miasto pod Londynem

Archeolodzy odkryli saksońskie miasto pod Londynem z VII wieku. Znaleźli je pod Galerią Narodową

Odkryte saksońskie miasto pod Londynem z VII wieku pozwoliło potwierdzić archeologom, że centrum miejskie saksońskiego Londynu rozciągało się dalej na zachód, niż wcześniej sądzono.

Badaniami zajmują się archeolodzy z Archaeology South-East, części Instytutu Archeologii University College London. Opublikowali raport z wykopalisk na Jubilee Walk, części Galerii Narodowej na północnym krańcu Trafalgar Square. Raport ten szczegółowo opisuje znaleziska, które pokazują, że miejskie centrum saksońskiego Londynu rozciąga się dalej na zachód niż wcześniej sądzono do tej pory.

Wykopaliska zostały podjęte w ramach projektu przebudowy Galerii Narodowej „NG200: Welcome”, stanowiącego część obchodów 200-lecia Galerii. Teren został przekopany w ramach przygotowań do prac związanych z budową tunelu łączącego skrzydło Sainsbury z Wilkins Building, a także ulepszeń przestrzeni publicznej otaczającej chodnik.

Londinium, Lundenwic

Otoczone murami rzymskie miasto Londinium zostało opuszczone przez osadników w V wieku n.e. Wraz z nadejściem Sasów osada przesunęła się na zachód wzdłuż dzisiejszego obszaru Strandu. Do VII wieku był znany jako Lundenwic i był przede wszystkim centrum handlowym z nabrzeżem. Galeria Narodowa leży na zachodnim krańcu tej osady.

Podczas wykopalisk w najbliższej okolicy już wcześniej znajdowano materiał saksoński, jednak teraz jest to pierwsze wykopalisko udowadniające, że centrum miejskie rozciągało się tak daleko na zachód.

Archeolodzy odkryli palenisko, doły po słupach, paliki, doły, rowy i osady niwelacyjne, które według wstępnych interpretacji reprezentują przeróbkę linii ogrodzenia i ewoluujące granice posiadłości na zachodnim przedmieściu Lundenwic.

Palenisko zostało datowane radiowęglowo i ujawniło zakres dat między 659-774 rokiem n.e. dla najwcześniejszego zasiedlenia. Nad tą sekwencją warstw saskich wznosiły się pośredniowieczne mury.

Najwcześniejszy mur powstał prawdopodobnie w XVII lub XVIII wieku. Archeolodzy zaobserwowali wiele etapów przebudowy tych murów z różnymi materiałami budowlanymi aż do XIX wieku.

Wykopaliska w Galerii Narodowej były niesamowitą okazją do zbadania interesującej archeologii i zaangażowania się w naprawdę wybitne działania. Dowody, które odkryliśmy, sugerują, że centrum miejskie Lundenwic rozciąga się dalej na zachód, niż pierwotnie sądzono. Było to tym bardziej ekscytujące, że mieliśmy okazję podzielić się tymi informacjami i tym, jak odnoszą się one do archeologii w Londynie, z młodymi ludźmi z tego miasta.

– powiedział Stephen White, który kierował wykopaliskami w ramach Jubilee Walk dla Archaeology South-East.

To zaszczyt dla Galerii Narodowej być częścią takiego odkrycia i uświadamia nam, że wszystko, co budujemy i rekonstruujemy w ramach tego projektu, będzie częścią tkanki i historii Londynu przez kolejne stulecia. Jesteśmy wdzięczni za ciężką pracę i troskę archeologów, którzy pracowali z nami w ciągu ostatnich miesięcy i wraz z naszymi kierownikami budowy Sir Robertem McAlpine LTD przyprowadzali grupy studentów i młodych ludzi, aby zaangażować ich w archeologię poprzez ich pracę z nami. To pokazuje nam, że wzbogacająca historia Galerii Narodowej nie zaczyna się i nie kończy na kolekcji, która wisi w naszych murach

– powiedziała Sarah Younger, dyrektor NG200 Welcome Project.


Źródła:

  • Evidence for Saxon London revealed during excavations under the National Gallery, University College London [dostęp: 04.03.2024].
  • Jennifer Nalewicki, Remains of 7th-century Saxon town discovered under central London, Live Science [dostęp: 04.03.2024].

Comments are closed.