Obchody 100 lecia największego starcia zbrojnego I wojny światowej na froncie wschodnim – Gorlice

Już za niespełna 3 tygodnie w Gorlicach, Sękowej i Łużnej podczas majowego weekendu będzie można poznać historię największego starcia zbrojnego I wojny światowej na froncie wschodnim. Okrągła rocznica bitwy gorlickiej to okazja do odwiedzenia miejsc związanych z bitwą i udziału w wydarzeniach/ imprezach, które pozwolą poczuć atmosferę minionej epoki. Poniżej przedstawiamy główne punkty programu 100-lecie bitwy gorlickiej.

Prezentacja wydawnictwa Przewodnik po cmentarzach wojennych powiatu gorlickiego

Data i godzina: 23 kwietnia 2015, 18.00

Miejsce: Gorlice, Muzeum Dwory Karwa­cjanów i Gładyszów, Galeria Sztuki Dwór Karwacjanów, ul. Wróblewskiego 10 A

Organizator: Powiat Gorlicki

Przewodnik po cmentarzach wojennych powiatu gorlickiego opisuje wszystkie cmentarze wojen­ne I wojny światowej zlokalizowane na terenie powiatu gorlickiego. Przewodnik wzbogaco­ny jest wieloma unikatowymi informacjami na temat operacji gorlickiej z 1915 roku. Zawiera liczne zdjęcia i ryciny dotąd niepublikowane.

 

Konferencja naukowa „Lotnictwo w operacji gorlickiej 1915”

Data i godzina: 24 kwietnia 2015, 10.00–13.00

Miejsce: Szymbark, Muzeum Dwory Karwa­cjanów i Gładyszów, Ośrodek Konferencyjno–Wystawienniczy Kasztel w Szymbarku

Organizatorzy: Powiat Gorlicki, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Międzynarodowa konferencja będzie poświęco­na działaniom lotnictwa wojskowego Austro-Węgier na froncie wschodnim Wielkiej Wojny, przybliży znaczenie lotnictwa podczas I wojny światowej oraz bitwy gorlickiej. Będzie także okazją do przypomnienia postaci pochodzącego z podgorlickiej Mszanki prof. Franciszka Janika – konstruktora samolotów, pilota i zwycięzcy wielu zawodów balonowych.

 

Uroczyste podsumowanie konkursów tematycznych w ramach przedsięwzięcia „Rozwinąć skrzydła, pamiętając o przeszłości”

Data i godzina: 26 kwietnia 2015, 17.00

Miejsce: Łużna, Gminny Ośrodek Kultury

Organizatorzy: Gmina Łużna, Zespół Szkół w Łużnej

Konkursy tematyczne dotyczące 100. rocznicy bitwy pod Gorlicami są realizowane w ramach przedsięwzięcia „Rozwinąć skrzydła, pamię­tając o przeszłości”. Motywami przewodnimi konkursów są ojczyzna i słowa św. Jana Pawła II: „Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam, mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym…”. W inicjatywie biorą udział wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja z terenu powiatu gorlickiego. Na projekt składają się konkurs recytatorski, wiedzy historycznej, plastyczny i fotograficzny. Wydarzenie objęte Patronatem Honorowym Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera i Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy.

 

Koncert muzyki folk-rock„4 strony Karpat”

Data i godzina: 30 kwietnia 2015, 18.00

Miejsce: Gorlice, Rynek

Organizator: Miasto Gorlice

Koncert artystów inspirujących się muzyką tradycyjną narodów, które brały udział w bitwie gorlickiej. Na scenie zaprezentują się: Cimbali­band (Węgry), Hrdza (Słowacja), Wałasi (Polska), Klezmafour (Polska), Back Off (Polska), Čači Vorba (Polska).

 

Międzynarodowa konferencja historyczna

Data i godzina: 1 maja 2015, 9.00–18.00

Miejsce: Gorlice, Muzeum Dwory Karwacja­nów i Gładyszów, ul. Wróblewskiego 10 A

Organizator: Miasto Gorlice

Konferencja naukowa będzie obejmować róż­norodne aspekty bitwy gorlickiej oraz operacji gorlicko-tarnowskiej, będzie mowa także o wo­jennych nekropoliach, w tym o ich architekturze i działaniach konserwatorskich. Planowany jest udział prelegentów z Austrii, Niemiec, Rosji oraz uznanych badaczy polskich. Konferencja jest adresowana do osób zainteresowanych historią I wojny światowej i regionu gorlickiego, w szczególności do nauczycieli, uczniów, studentów i seniorów.

 

Modlitwa ekumeniczna i apel poległych

Data i godzina: 1 maja 2015, 12.00

Miejsce: Gorlice, cmentarz wojenny nr 91,ul. Korczaka

Organizator: Miasto Gorlice

Na cmentarzu nr 91 w Gorlicach, w miejscu wiecznego spoczynku niemal tysiąca żołnie­rzy, przedstawiciele różnych wyznań odmówią modlitwę ekumeniczną w intencji poległych w bitwie pod Gorlicami. W asyście oddziałów wojskowych oraz grup rekonstrukcji historycznej zostanie odczytany apel poległych. Na zakończe­nie delegacje i poczty sztandarowe wojskowe oraz cywilne oddadzą hołd spoczywającym na cmentarzu żołnierzom, składając wieńce i kwiaty pod centralnym krzyżem-pomnikiem.

 

Parada orkiestr wojskowych i oddziałów rekonstrukcji historycznej

Data i godzina: 1 maja 2015, 13.30

Miejsce: Gorlice, ul. Korczaka – ul. Rydarow­skiej – ul. 3 Maja – Rynek

Organizator: Miasto Gorlice

Przemarsz ulicami miasta oddziałów rekonstruk­cji historycznej w mundurach formacji biorących udział w bitwie pod Gorlicami. Rekonstruktorom towarzyszyć będą orkiestry wojskowe z Austrii, Czech, Niemiec, Polski i Węgier.

 

Musztra paradna oraz koncert orkiestr wojskowych

Data i godzina: 1 maja 2015, 14.00

Miejsce: Gorlice, Rynek

Organizator: Miasto Gorlice

Pokaz musztry paradnej w wykonaniu grup rekonstrukcji historycznej z Austrii, Niemiec, Rosji, Węgier oraz innych państw zamieszkiwa­nych przez narody, które brały udział w bitwie gorlickiej. Członkowie poszczególnych grup ubrani w mundury formacji uczestniczących w bitwie pod Gorlicami w 1915 roku zaprezen­tują na gorlickim Rynku charakterystyczne dla reprezentowanego oddziału elementy treningu wojskowego – przemarsze, pokazy z bronią itp. Musztrze będą towarzyszyć orkiestry wojskowe prezentujące utwory z czasów Wielkiej Wojny oraz, po zakończeniu musztry, inne znane utwory z epoki.

 

Koncert pieśni patriotycznych – Królewska Orkiestra Symfoniczna z Wilanowa

Data i godzina: 1 maja 2015, 17.00

Miejsce: Łużna, plac przy Urzędzie Gminy

Organizator: Gmina Łużna

Orkiestra wraz z solistami zaprezentuje pieśni i piosenki patriotyczne: Warszawiankę, Marsz Pierwszej Brygady, Przybyli ułani pod okienko i wiele innych. Część piosenek zostanie wykona­na wspólnie z chórem męskim z Łużnej, zapro­szonymi muzykami, uczniami oraz uczestnikami wydarzenia.

 

Widowisko muzyczne„Ballada gorlicka”

Data i godzina: 1 maja 2015, 19.00

Miejsce: Gorlice, Bazylika Mniejsza pw. Narodzenia NMP, pl. Kościelny 1

Organizator: Miasto Gorlice

Koncert poświęcony żołnierzom poległym podczas bitwy gorlickiej i na wszystkich fron­tach I wojny światowej oraz ówczesnej tragedii ludności Gorlic. Scenariusz oparto na wspo­mnieniach płk. Franciszka Latinika i księdza Bro­nisława Świeykowskiego. W programie: poezja legionisty Edwarda Słońskiego w interpretacji aktorów, występ zespołu Wałasi, wykonania orkiestrowe muzyki ilustrowane wizualizacją ruchowo-taneczną, projekcja multimedialna. W scenariusz widowiska zostaną włączone także grupy rekonstrukcji historycznej. Autorem sce­nariusza jest Bogusław Słupczyński.

 

Światło dla pokoju. Marsz wolności”

Data i godzina: 1 maja 2015, 21.00

Miejsce: Gorlice, Bazylika Mniejsza pw. Narodzenia NMP – cmentarz wojenny nr 91

Łużna, plac przy Urzędzie Gminy – cmentarz wojenny nr 123 Łużna-Pustki

Sękowa, kompleks sportowo-rekreacyjny – cmentarz wojenny nr 80

Uczestnicy marszu przejdą na cmentarze wo­jenne w swoich miejscowościach, aby uczcić pamięć poległych i oddać im hołd. W Gorlicach w marszu wezmą udział delegacje oficjalne i młodzież. W Łużnej młodzież, w towarzystwie opiekunów i innych uczestników wydarzenia, powędruje z pochodniami i zapali znicze na mogiłach żołnierskich. W tym samym czasie zostaną za-palone znicze na wszystkich cmentarzach wo­jennych z czasów I wojny światowej na terenie gminy Łużna. W Sękowej rekonstruktorzy i mieszkańcy ubrani w stroje z epoki przejdą wyznaczoną trasą, niosąc pochodnie, świece i lampy naftowe. Na cmentarzu, w wyjątkowej oprawie, zostanie odprawiona modlitwa wieczorna w intencji poległych.

 

Pokaz repliki pierwszegobalonu braci Montgolfier

Data i godzina: 1 maja 2015, 21.30

Miejsce: Gorlice, Rynek

Organizator: Miasto Gorlice

Pokaz repliki pierwszego balonu braci Montgol­fier w formie rekonstrukcji przygotowań do star­tu. Pokaz wykona ekipa lotnicza w kostiumach z epoki, z towarzyszeniem rekwizytów, efektów pirotechnicznych i stylowej muzyki.

 

Rekonstrukcja bitwy pod Gorlicami

Data i godzina: 2 maja 2015

14.00–15.45 widowisko batalistyczne

15.45–17.15 koncert orkiestr wojskowych

17.45–18.45 pokazy jazdy konnej

Miejsce: Sękowa, teren przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym

Organizator: Gmina Sękowa

2 maja 2015 roku będziemy obchodzić 100. rocznicę bitwy pod Gorlicami. Przygotowana z tej okazji rekonstrukcja historyczna pozwoli widzom przenieść się w czasie i doświadczyć atmosfery grozy sprzed lat. Latające nad głowa­mi samoloty, płomienie, rozrywający głowę huk – to trzeba przeżyć, bo trudno słowami opisać emocje, które będą towarzyszyć widowisku.

 

Uroczystości patriotyczne na cmentarzu wojennym nr 123 Łużna-Pustki. 100-lecie bitwy gorlickiej

Data i godzina: 2 maja 2015, 15.40  

Miejsce: Łużna, cmentarz wojenny nr 123 Łużna-Pustki

Organizatorzy: Wojewoda Małopolski, Mini­sterstwo Obrony Narodowej, Gmina Łużna, Instytut Wschodnich Inicjatyw

W uroczystościach wezmą udział przedstawicie­le władz wojskowych i cywilnych, administracji rządowej i samorządowej, delegacje zagraniczne, kombatanci, organizacje społeczne i polityczne, mieszkańcy Małopolski i turyści. W programie zaplanowano odczytanie listu od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oficjalne wystąpienia, modlitwę ekumeniczną, apel pamięci, uroczyste złożenie wieńców, odegranie pieśni patriotycz­nych. W centrum Łużnej będzie można zwiedzić obóz wojskowy i wystawy związane z Wielką Wojną. Wydarzenie objęte Patronatem Honoro­wym Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

 

Widowisko muzyczne „Gdy grzmią działa, muzy nie milkną”

Data i godzina: 2 maja 2015, 18.45

Miejsce: Sękowa, teren przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym

Organizator: Gmina Sękowa

Widowisko słowno-muzyczne oparte na uniwer­salnej opowieści – leitmotivie żołnierza, artysty malarza, który, rzucony w wir działań wojennych, opisuje w listach do swojej ukochanej i rodziny wydarzenia, przeżycia oraz to, co widzi wokół siebie.

 

Otwarcie „Przystanku Szymbark” na Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej

Data: II połowa czerwca 2015

Miejsce: Szymbark, u podnóża Kasztelu w Szymbarku

Organizator: Powiat Gorlicki

Przystanek Szymbark” to teren o powierzchni 73 arów, położony w strefie ochrony konserwa­torskiej będącej otuliną obiektów zabytkowych: renesansowego kasztelu i kościoła pw. św. Woj­ciecha oraz Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szym­barku, gdzie dostępna dla zwiedzających jest m.in. ekspozycja sztabu gen. Augusta von Mackensena z I wojny światowej. Do „Przystanku Szymbark” będą dochodzić ścieżki pieszo-rowe­rowe z Gorlic, Biecza i Sękowej.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*