Siedemnastowieczny rękopis z Nowego Sącza wycofany z aukcji

Pochodzący z przełomu XVII i XVIII wieku rękopis z nowosądeckiej kolegiaty, będący zbiorek aktów stanu cywilnego, zwłaszcza zaślubin, został wycofany z aukcji. Zatrzymanie licytacji cennego dokumentu jest efektem wspólnych wysiłków sądeckiej parafii, Archiwum Narodowego w Krakowie, w tym oddziału w Nowym Sączu, archiwum diecezjalnego w Tarnowie oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Siedemnastowieczny manuskrypt pod młotek trafił wiosną tego roku, kiedy to na sprzedaż wystawił go wcześniejszy właściciel dokumentu, antykwariusz ze Szczecina. Rękopis zidentyfikowano, jako nowożytną księgę aktów stanu cywilnego, obejmującą lata 1666– 1776, powstałą w nowosądeckiej kolegiacie.

Dokument, choć wcześniej stanowił już przedmiot niejednej licytacji, teraz został wycofany z aukcji na skutek zapisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym, uchwalonej jeszcze w 1983 roku. W świetle jej artykułu 42 i 43 księga ta stanowi ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny, który nie może być przedmiotem obrotu jako res extra commercium. Na podstawie tych zapisów i dzięki staraniom podmiotów kościelnych oraz administracji rządowej i samorządowej, rękopis trafił na w listę dzieł wyłączonych z obiegu handlowego. Teraz pozostanie u ostatniego legalnego właściciela, w specjalnie przygotowanych dla dokumentów tego typu warunkach.

Źródło: sądeczanin.info

Dawid Siuta

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*