Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Skarby z kraju Chopina. Sztuka polska XV–XX wieku

Skarby z kraju Chopina. Sztuka polska XV–XX wieku

Wystawa w Chińskim Muzeum Narodowym w Pekinie

6 lutego – 10 maja 2015

Wystawa Skarby z kraju Chopina. Sztuka polska XV–XX wieku będzie pierwszą
w Chinach wielką prezentacją sztuki polskiej, adresowaną do masowej publiczności, dla której w większości będzie to pierwsze zetknięcie z Polską, krajem nieznanym lub kojarzonym wyłącznie z muzyką Chopina. Ekspozycja będzie miała miejsce w prestiżowej przestrzeni Chińskiego Muzeum Narodowego, położonego przy Placu Bramy Niebiańskiego Spokoju (Plac Tian’anmen)
w Pekinie. Na potrzeby wystawy przewidziano sale o powierzchni 1800 m2, co pozwoli na prezentację ponad 350 obiektów – rzeźb, obrazów, przedmiotów rzemiosła artystycznego, broni, medali, plakatów. Patronat Honorowy nad ekspozycją objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.

Wystawa ma w sposób atrakcyjny dla chińskiego widza opowiedzieć
o dalekim kraju położonym w sercu Europy, między Wschodem a Zachodem, o jego dziejach i kulturze. Wprowadzeniem do ekspozycji będzie animowana mapa, ukazująca geograficzne położenie Polski w kontekście euroazjatyckim. Mapa uwidoczni też historyczną zmienność polskich terytoriów, co silnie odcisnęło się na naszej kulturze i sztuce. Dalej, w porządku chronologicznym, zwiedzający prowadzony będzie przez kolejne epoki, od średniowiecza do współczesności. Przedstawione zostaną średniowieczne ołtarze, splendor kultury staropolskiej, kulturowe skutki upadku polskiej państwowości i znaczenie sztuki XIX wieku dla przetrwania świadomości narodowej w czasach politycznego zniewolenia, nowe cele twórczości w dobie odrodzenia państwa polskiego po 1918 roku, wreszcie zróżnicowanie tendencji artystycznych sztuki współczesnej. Wystawę zamyka pokaz cenionego na świecie polskiego plakatu. Towarzyszące wystawie informacje historyczne mają scalić ekspozycję w interesującą, spójną opowieść o sztuce polskiej.

Wybór obiektów na wystawę kierowany był z jednej strony ich charakterem typowym dla sztuki polskiej, z drugiej ich artystyczną klasą. Staramy się pokazać swoiste cechy sztuki polskiej, jaką jest przykładowo doniosła rola malarstwa historycznego w wieku XIX. Z drugiej strony, próbujemy zbliżyć ją chińskiemu widzowi, wskazując na pewne bliskości, których świadectwem mogą być wpływy orientalne, typowe dla czasów sarmatyzmu wyjaśnia profesor Maria Poprzęcka, kuratorka wystawy.

Na wystawie znajdzie się wiele arcydzieł sztuki polskiej, by wymienić tylko średniowieczne Piękne Madonny, zbroje i skrzydła husarskie, tzw. rolkę sztokholmską – malowany akwarelą na papierze 16-metrowy zwój ukazujący orszak ślubny króla Zygmunta III, okazały obraz Jana Matejki Stefan Batory pod Pskowem (obydwa obiekty wypożyczone z Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum), zbroje i skrzydła husarskie, witraż Stanisława Wyspiańskiego Bóg Ojciec Stań się!, zaprezentowany w formie monumentalnego przezrocza, symbolistyczną rzeźbę Tchnienie Xsawerego Dunikowskiego, folklorystycznie żywiołowe dekoracje Zofii Stryjeńskiej, młodzieńcze dzieło Róża Aliny Szapocznikow. Część wystawy poświęcona będzie patronowi wystawy – Fryderykowi Chopinowi i miastu jego młodości – Warszawie.

Wystawa, której rozpoczęcie 6 lutego zbiega się z przygotowaniami do obchodów Święta Wiosny, kluczowego wydarzenia w chińskim roku kalendarzowym, została zrealizowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie we współpracy z Culture.pl, flagową marką Insytutu Adama Mickiewicza oraz Muzeami Narodowymi w Krakowie i Poznaniu. Towarzyszy jej bogato ilustrowany katalog, zawierający eseje wprowadzające w historię MNW i w dzieje sztuki polskiej od XV do XX wieku. Publikacja została wydana w chińsko-angielskiej wersji językowej.

Komisarzem wystawy jest Maria Poprzęcka, profesor Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ze strony chińskiej dr Wang Hui z Chińskiego Muzeum Narodowego.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego przy wsparciu Mecenasa Wystawy KGHM Polska Miedź S.A.

Wystawę zorganizowano przy wsparciu Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Pekinie.

PartnerzyPrzewiń do góry