Skarby z okresu średniowiecza

Skarby z okresu średniowiecza: skarbów ze wczesnego okresu średniowiecza pochodzących z terenów Polski jest już blisko 700.

Nadchodzi czas na podsumowanie odkryć archeologów. Na terenie obecnych ziem polskich odkryto 200 monet. Należą one do najcenniejszych zabytków tamtej epoki. Ponad 1000 lat temu społeczeństwo mieszkające na obszarze Europy Centralnej i Północnej swoje cenne przedmioty zakopywało w ziemi. Na przełomie X i XI wieku rozwinął się handel, a co za tym idzie nastąpiły zmiany w postaci wprowadzenia do obiegu waluty, która stała się środkiem płatniczym.
Dziś możemy podziwiać 700 skarbów, które stanowią element dziedzictwa kulturowego tamtej epoki. Jeśli chodzi o wartość tych pieniędzy, prawdopodobnie można ją porównać do wartości dzisiejszych kont oszczędnościowych, a nie lokat długoterminowych. Kwoty te wystarczały na kilka miesięcy. Aby uchronić skarby przed zniknięciem, przed zakopaniem ich do ziemi wkładano je do glinianych garnków. Dotyczyło to przede wszystkim monet, które pochodziły często z wielu europejskich królestw. Pochodziły one m in. z  terenów obecnego Iranu, a także z Persji oraz Indii. Aktualnie trwają prace nad inwentarzem skarbów znajdowanych na współczesnych terenach Polski oraz pojedynczo odkrywanych monet z wczesnego średniowiecza.

Źródła: strefahistorii.pl, icimb.pl,  swieta.biz.pl, ppi24.com, dzieje.pl, naukawpolsce.pap.pl

Fot.: Wikimedia Commons

Magdalena Majkowska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*