Słowianie połabscy | Recenzja

Początek października powitał miłośników wczesnego średniowiecza premierą nowej pracy prof. Jerzego Strzelczyka, pod tytułem Słowianie Połabscy.

Samego autora nie trzeba przedstawiać. Jest jednym z najlepszych polskich mediewistów, silnie związanym z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tam też pod kierunkiem prof. Gerarda Labudy napisał pracę doktorską oraz habilitację. W 1989 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W latach dziewięćdziesiątych był dyrektorem Instytutu Historii UAM, natomiast obecnie jest członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Prof. Strzelczyk całą swoją uwagę poświęca badaniu wczesnego średniowiecza, szczególnie skupiając się na historii Słowian.

Słowianie Połabscy traktują o, mało znanych w naszym kraju, ludziach żyjących nad rzeką Łabą, na granicy Europy Środkowej i Zachodniej. Lud ten, wytrwał najdłużej w swoich strukturach plemiennych, nie tworząc jednolitego państwa i pozostając poza wpływami chrześcijańskimi. Pomimo tego, Słowianie Połabscy najdłużej utrzymali swoją niezależność, stawiając zacięty opór silnemu sąsiadowi jakim była Rzesza Niemiecka.

Powstanie tej pracy wymagało od autora wielkiego wysiłku. Informacje o Słowianach Połabskich są fragmentaryczne i rozrzucone po wielu średniowiecznych kronikach, rocznikach, dokumentach, czy choćby nekrologach. Prof. Strzelczyk zebrał je wszystkie, tworząc książkę niezwykłą, przybliżającą polskiemu czytelnikowi dzieje i organizację tego mało znanego ludu, żyjącego niegdyś u polskich granic, a dziś stanowiącego część narodu niemieckiego.

Ocena 5/6

Łukasz Nowok

One Comment

  1. erzy Strzelczyk „Słowianie Połabscy” – więcej niż tylko recenzja

    Czytaj wiecej: http://www.wiadomosci24.pl/artykul/jerzy_strzelczyk_slowianie_polabscy_wiecej_niz_tylko_recenzja_296525.html

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*