Tag: 1794

uniwersał połaniecki
Kalendarium historyczne

7 maja 1794 roku Tadeusz Kościuszko wydał uniwersał połaniecki

Tego dnia 1794 roku Tadeusz Kościuszko wydał uniwersał połaniecki Uniwersał połaniecki urządzający powinności gruntowe włościan i zapewniający dla nich skuteczną opiekę rządową, bezpieczeństwo własności i sprawiedliwość w komisjach porządkowych, został wydany w oparciu o art. IV Konstytucji 3 Maja. Postanowienia Uniwersału dotyczyły: Uniwersał ten, jak większość aktów prawnych wydanych w […]

insurekcja wileńska
Kalendarium historyczne

22 kwietnia 1794 roku rozpoczęła się insurekcja wileńska

Tego dnia 1794 roku rozpoczęła się insurekcja wileńska Insurekcja wileńska miała miejsce w Wilnie podczas powstania kościuszkowskiego. Decyzję o podjęciu działań zbrojnych, po uprzednim przygotowaniu planu insurekcji, podjął Jakub Jasiński. Do uderzenia doszło w nocy z 22 na 23 kwietnia 1794 r. Po zaciętej walce ze stacjonującymi w mieście oddziałami […]

Bartosz Głowackie
Kalendarium historyczne

8 kwietnia 1794 roku Bartosz Głowacki został mianowany chorążym regimentu grenadierów krakowskich

Tego dnia 1794 roku Tadeusz Kościuszko mianował Bartosza Głowackiego chorążym regimentu grenadierów krakowskich, w nagrodę za bohaterstwo wykazane w bitwie pod Racławicami Bartosz Głowacki, za męstwo, odwagę i wyjątkowe zasługi np. zachęcenie innych chłopów do udziału w powstaniu, został mianowany przez Kościuszkę chorążym i nadał mu nazwisko Głowacki, zamiast Bartosz […]

Panorama racławicka
Kalendarium historyczne

4 kwietnia 1794 roku miała miejsce bitwa pod Racławicami

Tego dnia 1794 roku miała miejsce bitwa pod Racławicami Bitwa pod Racławicami było to najważniejsze starcie podczas Insurekcji Kościuszkowskiej. Kościuszko dysponował około 6 000 ludzi w tym 2 000 milicji chłopskiej uzbrojonej w kosy. Na przeciw siebie miał około 6 000 Rosjan pod dowództwem generała Denisowa, który zagrażał Krakowowi, podstawie […]

Kalendarium historyczne

17 kwietnia 1794 roku wybuchła insurekcja warszawska

Tego dnia 1794 roku wybuchła insurekcja warszawska Insurekcja warszawska to zwycięskie powstanie Wojska Polskiego i ludu Warszawy przeciwko okupacyjnemu garnizonowi rosyjskiemu, w czasie insurekcji kościuszkowskiej. Akcją dowodzili: kapitan gwardii pieszej koronnej Fryderyk Melfort, pułkownik gwardii konnej koronnej Dionizy Poniatowski, kapitan gwardii konnej koronnej Stanisław Kosmowski, major artylerii Józef Górski, major […]