Tag: królowe Polski

Kalendarium historyczne

18 kwietnia 1518 roku odbyła się koronacja Bony Sforzy na królową Polski i jej zaślubiny z Zygmuntem I Starym

Tego dnia 1518 roku na Wawelu odbyła się koronacja Bony Sforzy na królową Polski i jej zaślubiny z Zygmuntem I Starym Koronacja Bony Sforzy na królową Polski i jej zaślubiny z Zygmuntem I Starym odbyły się w 1518 roku. Jej pełna tytulatura brzmi – Bona, z Bożej łaski królowa Polski, […]

Jan II Kazimierz Waza złożył śluby
Kalendarium historyczne

1 kwietnia 1656 roku Maryja Panna została Królową Polski

Tego dnia 1656 roku król Jan II Kazimierz Waza złożył we lwowskiej katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny śluby, ogłaszając Matkę Bożą Królową Polski Maryja Panna Królową Polski została w 1656 roku. Przysięga została złożona w obliczu najazdu szwedzkiego. Król obiecał również poprawić sytuację chłopów i mieszczan, kiedy tylko kraj zostanie […]