20 października 1863 roku miała miejsce bitwa pod Rybnicą

Bitwa pod Rybnicą miała miejsce 20 października 1863 roku pomiędzy oddziałem powstańców styczniowych, będących pod komendą pułkownika Dionizego Czachowskiego, a oddziałami rosyjskimi majora Czuti.

Przyczyny bitwy

Po przekroczeniu linii Wisły, w dniu 20 października 1863 roku, oddział powstańczy pułkownika Czachowskiego ruszył poprzez Osiek na północ terenu polskiej ziemi zajętego przez Rosjan. Na wieść o przeprawie powstańców przez Wisłę ze Staszowa wyruszył major Czuti z dwiema rotami halickiego pułku piechoty. Wyśledził on powstańczy oddział, który wyruszył z Osieka. Po zorientowaniu się w kierunku marszu polskich powstańców urządził zasadzkę we wsi Rybnica. Dowódca rosyjski wybrał miejsce zasadzenia się na Polaków w punkcie, gdzie droga przechodziła wąwozem pomiędzy dwoma wzgórzami, w pobliżu młyna wodnego. Rosjanie zajęli pozycje na północnym wzgórzu o niezalesionym stoku.

Bitwa

Wychodzący przez zachodni kraniec Rybnicy powstańcy zostali zaatakowani przez oddział rosyjski. Jazda powstańcza natknęła się na drodze na patrole kozackie, a ich kolumna została jednocześnie ostrzelana za wzgórza. Po opanowaniu zamieszania, powstańcy uderzyli na ukrytą w lesie piechotę, obchodząc od lewej strony staw, zamierzając wyjść na tyły nieprzyjaciela. Na wzgórzu doszło do zażartej walki. Równocześnie kozacy zostali zepchnięci w dolinę, na most obok młyna. Wskutek naporu na moście pękły barierki i kozacy wraz z końmi zaczęli wpadać do wody. Po półtoragodzinnej walce oddział rosyjski wycofał się.

Znaczenie historyczne bitwy

Major Czuti, chociaż poniósł porażkę, nie zaprzestał obserwacji oddziału powstańczego. Polacy natomiast uwierzyli w możliwość zwycięstwa nad zaborcami.

Ewa Michałowska-Walkiewicz

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*