Tajemnicza śmierć ostatnich Piastów mazowieckich

Dwaj bracia, książęta Stanisław i Janusz III będący w sile wieku umarli nagle i bezpotomnie. Byli oni ostatnimi władcami Księstwa Mazowieckiego, a ich śmierć pozwoliła na włączenie tego władztwa do Polski. Nagła śmierć do dzisiaj wzbudza emocje i owiana jest tajemnicą. Legenda związana z ich śmiercią mówi o spisku, który doprowadził do ich przedwczesnego zgonu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*