Władze gminy chcą ratować pałac w Szczepowie

Na początku lutego 2016 r. po raz kolejny Rada Gminy Żukowice zwróciła się do najwyższych organów państwowych z prośbą o pomoc w ratowaniu zabytku, którym jest pałac w Szczepowie. Ta budowla niszczeje z każdym rokiem, jednak dotychczas nie podjęto żadnych działań w kierunku jego odbudowy.

Apel o pomoc w ratowaniu zabytkowego obiektu, jakim jest pałac w Szczepowie, a także park z wieloma unikatowymi pomnikami przyrody, został wystosowany przez Rady Gminy Żukowice do najwyższych organów państwowych.  Pałac sprzedano w roku 1999, jednak nie jest on użytkowany i z każdym rokiem popada w ruinę. Z tego powodu władze Gminy Żukowice w 2000 r. wszczęły próby jego ratowania i mimo wielokrotnego zwracania się o wsparcie do instytucji odpowiedzialnych za zabytki kultury nie podjęto żadnych działań prowadzących do uratowania obiektu. Został on wpisany do rejestru zabytków, a w drodze przetargu w 1999 r. został sprzedany przez Agencję Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa osobie prywatnej, mieszkającej w Wielkiej Brytanii. Właściciel nie dokonał żadnych prac konserwatorskich, czego konsekwencją jest fakt, że ten budynek staje się ruiną. Do tego rejestru wpisano także otaczający pałac park, który także ulega dewastacji. W złym stanie technicznym są również obiekty przypałacowe, stodoły i obiekty gospodarcze, lecz mimo to niektóre z nich są zamieszkałe. Nie ma w nich sieci kanalizacyjnej, nieczystości odprowadzane są do tego parku i w ten sposób jest zanieczyszczone środowisko, a także unikatowa roślinność oraz drzewa. Od chwili sprzedaży pałacu odłogowany jest także należący do niego grunt orny i z tego tytułu Gmina Żukowice ponosi straty, gdyż właściciel pałacu nie odprowadza podatku od gruntu. Wielokrotnie próbowano się z nim skontaktować w tej sprawie, jednak próby te okazały się nieskuteczne. Od 2003 r. podejmowane są przez Gminę Żukowice działania, których celem jest zabezpieczenie pałacu przed całkowitym zniszczeniem. Gmina występowała z prośbą o pomoc do wielu instytucji zajmujących się ochroną zabytków, jednak nie otrzymano żadnej odpowiedzi. Oprócz odbudowy pałacu i parku władze Gminy walczą także o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom budynków na terenie kompleksu, gdyż ich zły stan techniczny stanowi zagrożenie. Teren ten nie posiada już pełnego ogrodzenia, a na leżących odłogiem gruntach wielokrotnie dochodziło w ostatnich latach do pożarów. Gmina po raz kolejny zwróciła się do instytucji, które mogłyby zainterweniować w tej sprawie w nadziei, że tym razem uda podjąć działania mające uratować zabytek.

Źródło: tutajglogow.pl

Fot.: Pałac w Szczepowie. Fot. Wikipedia Commons.

Agata Śródkowska

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*