Współczesne wyzwania stosunków polsko-białoruskich

W dniu 27 sierpnia 2020 roku o godz. 18.00 odbędzie się debata online pt.: „Współczesne wyzwania stosunków polsko-białoruskich.

Sytuacja na Białorusi po wyborach prezydenckich jest bardzo dynamiczna. Białorusini starają się wywalczyć należną sobie wolność. Po wielu latach rządów Alaksandra Łukaszenki, społeczeństwo chce dokonać zmian, a przede wszystkim postuluje o wolne i uczciwe wybory.

Jaki wpływ ma obecna sytuacja na Białorusi na relacje z Polską? Jak wygląda historia relacji obu państw w kontekście stosunków międzynarodowych ?
Jaką role odgrywa w tej sytuacji Federacja Rosyjska?

Te zagadnienia i wiele innych podejmą nasi goście dyskusji, którymi będą:

•Agnieszka Romaszewska-Guzy – dyrektor Telewizji Biełsat

•p. Kamil Kłysiński – Ośrodek Studiów Wschodnich – OSW

•prof. Aleksander Krawcewicz – Centrum Studiów Białoruskich, Studium Europy Wschodniej UW

•dr Jakub Olchowski – Instytut Europy Środkowej

Debatę poprowadzi:

•dr Andrzej Szabaciuk – Instytut Europy Środkowej

Debata odbędzie się w formie online na kanale YouTube Blogpress.pl dnia 27 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godzinie 18:00.
LINK DO TRANSMISJI LIVE:
https://www.youtube.com/watch?v=QsO_-YIZYPw

Cykl „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0” stanowi część projektów i zadań publicznych: „«Przeciw krzywym zwierciadłom». 4-filarowa, kompleksowa strategia aktywizująca obywateli do troski o dobre imię Polski oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” – zadanie finansowane ze środków NIW-CRSO w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020; „Podium – trójpłaszczyznowy i trójstopniowy rozwój Fundacji im. Janusza Kurtyki. W stronę umiędzynarodowienia, innowacyjności i pełnej profesjonalizacji działalności edukacyjnej, «parasolowej» i związanej z promocją Rzeczypospolitej Polskiej zagranicą” – zadanie finansowane ze środków NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030; „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0” – projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Więcej informacji o spotkaniu na stronie www.fundacjakurtyki.pl.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*