Wywiad z profesorem Jerzym Gąssowskim | część 7

Siódma część wywiadu z profesorem Jerzym Gąssowskim ukaże nam jak wyglądało prawa w Kierownictwie Badań nad Początkami Państwa Polskiego i o początkach Instytutu Historii Kultury Materialnej, czyli dzisiejszego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*