X Międzynarodowa Konferencja Historyków Nowożytników | Patronat medialny

W najbliższym tygodniu, w dniach 30 listopada – 2 grudnia 2017 roku odbędzie się X Międzynarodowa Konferencja Historyków Nowożytników w Krakowie organizowana przez Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego wespół z Kołem Naukowym Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przedmiotem dyskusji podczas tegorocznej konferencji będą przemiany wyznaniowe w nowożytnej Europie określane jako reformacja, reforma katolicka czy konfesjonalizacja oraz ich wpływ na stosunki polityczne, społeczeństwo i sztukę.

W czasie obrad będzie można wysłuchać referatów poświęconych zmianom religijnym w Anglii ostatnich Tudorów, reformacji na ziemiach czeskich, czy przemian w sztuce sakralnej.

Poza wystąpieniami studentów i doktorantów przewidywane są panele z udziałem wybitnych naukowców, specjalistów w tej tematyce – m.in. wykład dr. hab. Jakuba Basisty Co do zbawienia jest potrzebne?, panel ekspercki: „Iż którzy jestechmy dissidentes de religione…” – znaczenie przemian wyznaniowych w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej XVI-XVII w. z udziałem prof. dr. hab. Henryka Gmiterka (UMCS), prof. dr. hab. Waldemara Kowalskiego (UJK) i dr. hab. Marka Ferenca (UJ) oraz debata prof. dr. hab. Jana Harasimowicza (UWr) i prof. dr. Hab. Piotra Krasnego (UJ) Reformacja-Kontrreformacja. Natomiast w piątek, 1 grudnia odbędzie się pokaz rękopisów zgromadzonych w Bibliotece Jagiellońskiej związanych z reformacją, m.in. dokumentów Marcina Lutra czy Filipa Melanchtona.

Organizatorzy zachęcają do zapoznania się ze szczegółowym programem konferencji i do biernego udziały w panelach oraz debatach.

Link do strony na facebooku: https://www.facebook.com/reformacja.konfesjonalizacja/

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*