XV-wieczny zamek w Oporowie może w końcu wrócić w ręce przedwojennych właścicieli

Pochodzący z XV wieku gotycki zamek w Oporowie koło Kutna może niebawem trafić w prywatne ręce. Zwrotu zamku od Skarbu Państwa domagają się spadkobiercy jego przedwojennych właścicieli – rodziny Karskich.

Przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie rozpatrywana jest skarga starosty kutnowskiego, który nie zgadza się z decyzją sądu niższej instancji, który orzekł o zwrocie XV-wiecznego zamku wraz z przyległym 12  – hektarowym parkiem spadkobiercom rodziny Karskich – ostatnich przedwojennych właścicieli nieruchomości. Spór związany jest z dekretem z 1944 roku o reformie rolnej, na mocy którego nieruchomość została znacjonalizowana i stała się własnością Skarbu Państwa. Spadkobiercy przedwojennych właścicieli kwestionują akt nacjonalizacji, ponieważ według nich zespół parkowo – zamkowy nie był związany z rolnictwem i nie podlegał zapisom reformy rolnej. Dlatego następcy prawni poprzednich właścicieli wystąpili do wojewody łódzkiego o zwrot nieruchomości. Zdaniem starosty kutnowskiego i dyrekcji zamkowego muzeum w Oporowie obiekt nie był siedzibą rodową i spełniał funkcję m.in. domu zarządcy pobliskich gruntów – a zatem był związany z rolnictwem. Ostatecznie spór rozstrzygnie NSA.

Zamek w Oporowie wzniesiono w pierwszej połowie XV wieku. Na przestrzeni wieków obiekt zmieniał właścicieli. Rodzina Karskich kupiła go w 1932 roku od Towarzystwa Ziemskiego Kredytowego. Nabycia dokonała w ratach, które nie zostały w całości spłacone. Od 1949 r. w zamku mieści się muzeum wnętrz dworskich. Spadkobiercy rodziny Karskich zapewnili, że nie zmienią przeznaczenia nieruchomości w przypadku jej odzyskania od Skarbu Państwa.

Źródło: lodz.tvp.pl

Fot.: Wikimedia Commons

Zenon Purta

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*