Zabytkowy zamek w Dąbrowie Niemodlińskiej uratowany

Popadający w ruinę zabytkowy zamek w Dąbrowie Niemodlińskiej ma szansę na drugie życie – jego właściciel, Uniwersytet Opolski, pozyskał już partnera, z którym stworzy tam centrum bezpieczeństwa energetycznego. Ma już także pieniądze na rewitalizację 20-hektarowego przyzamkowego parku.

Prace w kompleksie parkowym wyceniono na 2,5 mln zł. 70 procent tej kwoty uczelnia pozyskała od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a 30 procent wyłoży jako wkład własny.

Pierwszym krokiem będzie renowacja parku, m.in. prace rekonstrukcyjne, porządkowe i adaptacyjne na jego zabytkowym terenie. – Zostanie usunięta część zniszczonych czy obumarłych roślin, teren będzie uporządkowany, powstaną nowe alejki i oświetlenie – wylicza w rozmowie z portalem Roman Żelazny, pełnomocnik rektora do spraw zamku w Dąbrowie Niemodlińskiej. – Chcemy, by po zakończeniu prac park odzyskał wartość rekreacyjną, nie tracąc nic ze swojego zabytkowego charakteru.

Żelazny zapewnia, że wszelkie kwestie związane z usuwaniem roślin zostały bądź zostaną uzgodnione z konserwatorem przyrody, a wszystkie rzadkie czy bardzo stare okazy oczywiście ocaleją.

Prace w parku powinny zostać zakończone do 2017 roku.

Renowacja parku to wstęp do dużej, wartej około 60 mln zł inwestycji – remontu zamku.

W tej chwili obiekt w Dąbrowie jest zabezpieczony i pilnowany. Roczne utrzymanie to około 100 tys. zł. Zamek wymaga jednak gruntownych prac remontowych, które mogą kosztować nawet 60 mln zł. Prace muszą objąć zarówno renowację murów zewnętrznych, jak i wnętrz, z wprowadzeniem do nich najnowocześniejszych rozwiązań, między innymi multimediów, a także zapewnieniem wysokiego europejskiego standardu.

– Uczelnia będzie się starać o pieniądze unijne na sfinansowanie tych prac, odpowiednie wnioski są już w przygotowaniu – podkreśla Roman Żelazny.

Wyremontowany zamek miałby być siedzibą centrum bezpieczeństwa energetycznego. Jak informuje portal, kilka dni temu prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, prorektor uczelni ds. promocji i zarządzania, podpisała porozumienie intencyjne z Novavis SA – spółką notowaną na alternatywnym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, specjalizującą się w dziedzinie energii odnawialnych. Z kolei Novavis SA podpisała we wrześniu memorandum inwestycyjne z amerykańskim holdingiem ITN Energy Systems Inc., na podstawie którego stanie się udziałowcem Storion Energy Sp. z o.o., rozpoczynającej działalność w Europie i Polsce.

To nasi pierwsi partnerzy, gdy chodzi m.in. o centrum bezpieczeństwa energetycznego w Dąbrowie -– mówi Roman Żelazny. – Porozumienie intencyjne z Novavis jest wyrazem woli współdziałania całej grupy kapitałowej z Uniwersytetem Opolskim.

Owocem tej współpracy może być nowa inwestycja na Opolszczyźnie – mogłaby tu powstać warta około 13 mln euro fabryka produkująca urządzenia do magazynowania energii, zatrudniająca docelowo nawet 300 pracowników. – Rozważano lokalizację w innych województwach, ale obecnie to Opolszczyzna jest chyba najlepiej postrzegana, a konkretnie –tereny w gminie Dąbrowa – mówi Żelazny.

Zamek w Niemodlinie mógłby być wtedy wykorzystany jako centrum logistyczne, naukowo-badawcze, dydaktyczne, konferencyjno-kongresowe. Zanim to jednak będzie możliwe, obiekt musi zostać wyremontowany.

Uniwersytet jest już po rozmowach z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, które wyraziło spore zainteresowanie planami UO związanymi z Dąbrową, a zwłaszcza ich międzynarodowym wymiarem. MSZ, które obejmie przedsięwzięcie honorowym patronatem.

Międzynarodowa placówka, która miałaby powstać w Dąbrowie, zajmowałaby się szeroko rozumianymi sprawami energetyki odnawialnej – mówi portalowi prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak. – Dąbrowa, leżąca na szlaku między Niemcami, Czechami i Ukrainą, mogłaby się stać centrum debaty na temat bezpieczeństwa energetycznego – podkreśla.

Zamek w Dąbrowie Niemodlińskiej należy do Uniwersytetu Opolskiego od ponad 20 lat.

Źródło: opole.wyborcza.pl

Red. A. Grochowicz
Zdj. http://dabrowskieskarby.pl/

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*