Zamek w Szymbarku wystawiony na licytacji komorniczej

Czternastowieczny zamek ze wsi Szymbark w gminie Iława stał się podczas II Wojny Światowej tymczasową kwaterą Armii Czerwonej. Odchodzący żołnierze spalili go w 1946 i od tego momentu pozostał on w ruinie.

Teraz został wystawiony na licytację komorniczą razem z przylegającymi użytkami rolnymi i gruntami zadrzewionymi. Kancelaria komornicza Macieja Garczyńskiego, Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Iławie poinformowała, że pierwsza licytacja ma odbyć się 7 marca tego roku.

W skład nieruchomości wchodzą ruiny zamku, inne budynki m.in. mieszkalny parterowy i obiekty inwentarskie oraz działki gruntu o łącznej powierzchni 12,75 ha.

Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków i wymaga prac konserwatorskich. Jej wartość wyceniono na 1 mln 953 tys. zł, lecz cena wywoławcza to 1 mln 464 750 zł. Od osób przystępujących do licytacji wymaga się wniesienia rękojmi w wysokości 195 300 zł.

Według Urzędu Gminy w Iławie – Zamek zbudowano na planie prostokąta o wymiarach 75 na 92 metry. Powstał on na nasypie wcześniejszego grodu pruskiego. W ciąg ceglanych murów wkomponowano dziesięć baszt: cztery narożne i sześć kurtynowych. Wszystkie wysunięte były nieznacznie przed lico muru, wzmacniając w ten sposób siłę konstrukcyjną i obronną całego założenia. Wjazd na teren warowni prowadził od wschodu przerzuconym nad fosą zwodzonym drewnianym mostem, zastąpionym w XIX wieku istniejącym do dziś murowanym mostem arkadowym. Nieopodal bramy wzniesiono wysoką na ok. 24 metry wieżę główną (zegarową), w której usytuowano kaplicę oraz loch więzienny. Od wewnątrz dziedziniec był zabudowany z czterech stron: główne budynki zamykały go od zachodu i wschodu na całej długości oraz od strony południowej i północy na krótkich odcinkach. Funkcję reprezentacyjną pełniło skrzydło zachodnie – mieściło się w nim mieszkanie proboszcza, refektarz i kaplica.

Źródła: infoilawa.pl, pl.wikipedia.org
Fot: Wikimedia Commons

Nicola Chwist

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*