Zaplanowano rozbudowę Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

 Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy podpisały porozumienie na temat rozbudowy siedziby Muzeum, która ma zostać zrealizowana do kwietnia roku 2020. Całkowity koszt rozbudowy wyniesie blisko 20 milionów złotych.

13 lutego br. doszło do spotkania Macieja Sytka – członka zarządu Województwa Wielkopolskiego z prof. dr hab. Andrzejem M. Wyrwą – dyrektorem Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, w trakcie którego podpisano umowę na dofinansowanie projektu rozbudowy siedziby muzeum kwotą 13 milionów złotych. Pieniądze te pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy powstało w 1969 roku jako Muzeum Początków Państwa Polskiego. Obecną nazwę wraz ze statutem otrzymało pięć lat później. Wybór lokalizacji nie był przypadkowy. Położony na wyspie Ostrów Lednicki w przeszłości był jednym z centrów państwa Mieszka I oraz Bolesława Chrobrego. Do dziś zachował się fragment grodu oraz relikty najstarszego w naszym kraju zespołu pałacowo-sakralnego architektury preromańskiej. Część historyków uważa, że to właśnie tam Mieszko przyjął chrzest. Przemawiają za tym misy basenów chrzcielnych odkryte w obrębie ruin pod koniec lat 80.

W roku 1974 rozpoczęto również budowę Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, który później stał się oddziałem MPP na Lednicy. Jego siedzibą jest wieś Dziekanowice. W roku 1994 ówczesne władze muzeum przejęły w ramach dzierżawy od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa zabudowania po tamtejszym byłym PGR. Po uprzednim dokonaniu prac adaptacyjnych, postanowiono przenieść do nich siedzibę muzeum. W ramach obecnego projektu rozbudowy przewidziano przebudowę oraz rozbudowę dawnej stodoły, budowę łącznika z sąsiednim budynkiem oraz remont i przebudowę magazynów, spichlerza i jałownika, obecnie wykorzystywanych jako magazyny archeologiczne i gospodarcze. We wnętrzach nowo powstałych budynków mają zostać urządzone sale wystawiennicze oraz edukacyjne a także pracownie konserwatorskie i gospodarcze oraz przestrzenie magazynowe. Całkowity koszt projektu wynosi 19 mln 864 tys. złotych. Zakończenie prac planowane jest na kwiecień roku 2020, tak aby zbiegło się z kolejną rocznicą chrztu Mieszka I.

Źródła: pl.wikipedia.org, lednicamuzeum.pl, gniezno24.com.

Fot:. Wizualizacja projektu nowego budynku (źródło: gniezno24.com).

Damian Sideł

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*