„Zimowisko 1014-1015”. Pożegnanie Marzanny

 „Zaiste ślepą była przedtem Polska, nieznając ani czci prawdziwego Boga, ani zasad wiary, lecz przez oświeconego [cudownie] Mieszka i ona także została oświeconą, bo gdy on przyjął wiarę, naród polski uratowany został od śmierci w pogaństwie. W stosownym bowiem porządku Bóg wszechmocny najpierw przywrócił Mieszkowi wzrok cielesny, a następnie udzielił mu [wzroku] duchowego, aby przez poznanie rzeczy widzialnych doszedł do uznania niewidzianych i by przez znajomość rzeczy [stworzonych] sięgnął wzrokiem do wszechmocy ich stwórcy”.

Czasy Mieszka I to okres wprowadzania chrześcijaństwa na ziemiach polskich o czym bardzo zwięźle pisał Anonim tzw. Gall. Dawne wierzenia pogańskie stopniowo zastępowała wiara w jednego Boga. Proces ten rozciągał się przez kilka stuleci i jak widzimy nawet współcześnie istnieją obyczaje czy obrzędy, które do teraz nie zanikły, a korzeniami sięgają okresu sprzed 966 roku. Jeden z takich obrzędów związany z okresem końca zimy i nastaniem wiosny, jest do dzisiaj kultywowany. Jest nim palenie i topienie Marzanny. Obrzęd ten kiedyś związany z Jarym Świętem, symbolizuje odejście zimy i przywitanie wiosny. Pożegnanie Marzanny świetnie pokazuje symbolikę pór roku, zmienność przyrody, synkretyzm obyczajów oraz wierzeń. Jednocześnie dla młodszych jest to czas zabawy i swawoli, a dla starszych moment nostalgii, a także przemyśleń na temat przemijalności doczesnego świata.

Chcąc przybliżyć Państwu wiedzę na temat dawnych obyczajów i czasów, kiedy pierwsi Piastowie wybrali nową wiarę w jednego Boga, zapraszamy do Rezerwatu Archeologicznego Gród w Grzybowie. Warto znaleźć się w tym unikalnym miejscu i poczuć „ducha czasu”. Tym razem odtwórcy opowiedzą nie tylko o Marzannie, ale także o obyczajowości Słowian. Jednocześnie wraz z dziećmi będziecie mieli Państwo okazję wziąć udział w pochodzie, aby pożegnać zimę, symbolicznie spalić Marzannę i przywitać wiosnę. Zapraszamy Państwa 20 marca 2014 roku do Rezerwatu Archeologicznego Gród w Grzybowie.

Wszystko to będzie działo się we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji i Odtwórstwa Historycznego AUREA TEMPORA z Poznania, a odtwórcy zagoszczą na terenie wczesnośredniowiecznej zagrody w grzybowskim grodzie. Przypominamy, że patronem medialny wydarzenia jest portal Historykon.pl. Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Zimowisko 1014-1015. W mroźnej zawiei”. Projektu, którego pomysłodawcami są dr Marcin Danielewski i Marta Bucka.

Plakat_marzec

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*