Zmarł. kpt. Franciszek Jakowczyk – żołnierz Armii Krajowej

Stowarzyszenie Odra – Niemen poinformowało, że dzisiaj w wieku 90 lat zmarł kpt. Franciszek Jakowczyk. Służył w szeregach Armii Krajowej, który po wojnie spędził 21 lat swojego życia  w sowieckich łagrach.

Urodził się 12 maja 1928 r. w Samołowiczach w gminie Piaski. Od 1943 roku służył w szeregach AK przyjmując pseudonim „Karny”. Został przydzielony do oddziału Alfonsa Kopacza ps. Wróbel. Od 1944 roku jego działania były skierowane przeciw sowietom, do których należało m.in. likwidowanie organizatorów kołchozów oraz szefów komitetów partii komunistycznej.

25 kwietnia 1948 roku zostaje aresztowany i osadzony w więzieniu w Wołkowysku, a potem w Grodnie. Ostateczni sąd skazuje go na 25 lat łagrów. Karę odbywa w łagrze w Incie w Komijskiej ASRR.

W 1950 roku podejmuje próbę ucieczki, jednak niebawem zostaje schwytany i skazany za ten czyn na karę śmierci, ostatecznie zamienioną na 25 lat więzienia. 27 sierpnia 1969 roku zostaje zwolniony. Niestety z powodu tego, że był osobą karaną odmówiono mu prawa repatriacji do Polski, gdzie mieszkała jego rodzina i krewni. Osiadł w Dołbyszu na Żytomierszczyźnie gdzie założył rodzinę.

W 2005 roku wyróżniony medalem ProMemoria za zasługi w okresie II wojny światowej. Po wielu latach w 2018 roku przybył do Polski, gdzie z rąk prezydenta Andrzeja Dudy otrzymał polskie obywatelstwo.

Źródło: Stowarzyszenie Odra-Niemen

Andrzej Włusek 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*