13 czerwca 1762 roku zmarł w Wilnie hetman wielki litewski Michał Kazimierz Radziwiłł Rybeńko » Historykon.pl
Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

13 czerwca 1762 roku zmarł w Wilnie hetman wielki litewski Michał Kazimierz Radziwiłł Rybeńko

13 czerwca 1762 roku zmarł w Wilnie hetman wielki litewski Michał Kazimierz Radziwiłł Rybeńko

Był najbogatszy z Radziwiłłów, bez talentów i zasług zarówno w wojsku, jak polityce. Słynął z urządzania wspaniałych biesiad i łowów.

Ufundował nagrobki Jana III Sobieskiego, Marii Kazimiery oraz Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Eleonory Austriaczki w katedrze wawelskiej.

PartnerzyPrzewiń do góry