13 maja 1901 roku urodził się Witold Pilecki

Tego dnia 1901 roku w Ołońcu urodził się Witold Pilecki

Witold Pilecki, rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w obozie Auschwitz-Birkenau. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, II wojny światowej i powstania warszawskiego.

We wrześniu 1939 roku walczył jako dowódca plutonu w szwadronie kawalerii dywizyjnej 19. Dywizji Piechoty Armii Prusy, a następnie w 41. Dywizji Piechoty na przedmościu rumuńskim. 9 listopada 1939r. został jednym z organizatorów Tajnej Armii Polskiej dowodzonej przez majora Jana Włodarkiewicza. 19 września 1940 roku dobrowolnie wszedł w kocioł łapanki w bloku przy al. Wojska Polskiego 40 by dostać się do obozu Auschwitz.

Tam tworzył konspirację oraz napisał raport o sytuacji w obozie. W nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 wraz z dwoma współwięźniami zdołał uciec z obozu.

Podczas powstania warszawskiego początkowo walczył jako zwykły strzelec w kompanii „Warszawianka”, a następnie był dowódcą zgrupowania Chrobry II, w tak zwanej „Reducie Witolda” mieszczącej się w dawnej siedzibie redakcji „Rzeczpospolitej”.

Po upadku powstania trafił do stalagu 344 Lamsdorf (pol. Łambinowice), oflagu VII A w Murnau skąd został wyzwolony w 1945 roku. Następnie Pilecki walczył w 2 Korpusie Polskim we Włoszech, w październiku 1945, na osobisty rozkaz gen. Władysława Andersa wrócił do Polski, by prowadzić w działalność wywiadowczą na rzecz 2 Korpusu.

Po powrocie do kraju zorganizował siatkę wywiadowczą i rozpoczął gromadzenie informacji wywiadowczych o sytuacji w Polsce. Zorganizował też trzy magazyny broni w Warszawie. Mimo rozkazu Andersa polecającego mu wyjazd, pozostał w kraju rozważając możliwość skorzystania z amnestii w 1947r. ostatecznie nie ujawnił się. 8 maja 1947 roku został aresztowany i po brutalnym śledztwie i pokazowym procesie został skazany 15 marca 1946 roku na karę śmierci.

Wyrok wykonano 25 maja w więzieniu mokotowskim na Rakowieckiej, poprzez strzał w tył głowy. Wykonawcą wyroku był Piotr Śmietański zwany „Katem z Mokotowa”.

Witold Pilecki pozostawił żonę oraz dwoje dzieci (córkę i syna). Miejsce jego pochówku długo było nieznane dopiero w 2012 roku jednoznacznie ustalono, że został pochowany w Kwaterze na Łączce. W 1995 roku pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a 30 lipca 2006 roku Prezydent RP Lech Kaczyński przyznał Witoldowi Pileckiemu pośmiertnie Order Orła Białego. Pośmiertnie został również awansowany do stopnia Pułkownika.

Comments are closed.