Narodowa Organizacja Wojskowa

13 października 1939 roku powstała Narodowa Organizacja Wojskowa

Tego dnia 1939 roku została powołana do życia Narodowa Organizacja Wojskowa

Narodowa Organizacja Wojskowa powstała w październiku 1939 roku. Na posiedzeniu członków Komitetu Głównego i Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego został uchwalony jej statut.

Organizacja powstała jako zbrojne zaplecze Stronnictwa Narodowego. Komendantami głównymi NOW byli kolejno:

  • Marian Żegota-Januszajtis,
  • Aleksander Demidowicz-Demidecki,
  • Bolesław Kozubowski, 
  • od września 1941 do scalenia z AK, Józef Rokicki.

Na początku istnienia, znana była jako Armia Narodowa, czy Organizacja Wojskowa Stronnictwa Narodowego. Nazwa NOW zaczęła funkcjonować od 1 lipca 1941 roku.

NOW w założeniu miała stanowić przeciwwagę dla tworzących się konspiracyjnych organizacji wojskowych takich jak ZWZ czy SZP, związanymi z byłym obozem rządzącym.

Organizacja uznawała jednak zwierzchnictwo władz Rzeczypospolitej i Naczelnego Wodza na wychodźstwie.

W roku 1942 NOW, a dokładniej znaczną jej część, scalono z Armią Krajową. Do porozumienia doszło wyniku rozmów Zarządu Głównego SN z gen. Stefanem Roweckim i innymi przedstawicielami Komendy Głównej AK. Część NOW, sprzeciwiając się polityce scaleniowej, zaczęła tworzyć Narodowe Siły Zbrojne.

Comments are closed.