13 października 1939 roku została powołana do życia – Narodowa Organizacja Wojskowa

Na posiedzeniu członków Komitetu Głównego i Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego został uchwalony jej statut.
Organizacja powstała jako zbrojne zaplecze Stronnictwa Narodowego.
Komendantami głównymi NOW byli kolejno: Marian Żegota-Januszajtis, Aleksander Demidowicz-Demidecki, Bolesław Kozubowski a od września 1941 do scalenia z AK Józef Rokicki. Na początku istnienia, znana była jako Armia Narodowa, czy Organizacja Wojskowa Stronnictwa Narodowego. Nazwa Narodowa Organizacja Wojskowa zaczęła funkcjonować od 1 lipca 1941 roku.
NOW w założeniu miała stanowić przeciwwagę dla tworzących się konspiracyjnych organizacji wojskowych takich jak ZWZ czy SZP, związanymi z byłym obozem rządzącym.
Organizacja uznawała jednak zwierzchnictwo władz Rzeczypospolitej i Naczelnego Wodza na wychodźstwie.
W roku 1942 Narodową Organizację Wojskową, a dokładniej znaczną jej część, scalono z Armią Krajową. Do porozumienia doszło wyniku rozmów Zarządu Głównego SN z gen. Stefanem Roweckim i innymi przedstawicielami Komendy Głównej AK. Część NOW, sprzeciwiając się polityce scaleniowej, zaczęła tworzyć Narodowe Siły Zbrojne.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*