Mikołaj Radziwiłł Czarny

4 lutego 1515 roku urodził się Mikołaj Radziwiłł Czarny

Tego dnia 1515 roku urodził się Mikołaj Radziwiłł Czarny

Mikołaj Radziwiłł Czarny, książę od 1547 roku, pochodzący z litewskiego rodu Radziwiłłów (Radvila), syn kasztelana trockiego Jana i Anny z Kiszków. Wprowadził i umocnił na Litwie Kościół ewangelicko-reformowany, propagował kalwinizm także w Koronie, pod koniec życia poparł jednak antytrynitaryzm. Stworzył potęgę rodu Radziwiłłów. Zmarł 28 lub 29 maja 1565 w Łukiszkach.

Comments are closed.