4 grudnia 1926 roku powołano Obóz Wielkiej Polski

Tego dnia 1926 roku powstał Obóz Wielkiej Polski

Obóz Wielkiej Polski powołano z inicjatywy członków Związku Ludowo-Narodowego podczas zjazdu w Poznaniu. Organizacja miała zjednoczyć  prawicowych przeciwników rządzącej sanacji oraz oddziaływać na społeczeństwo w duchu idei narodowej.

Liderem organizacji, czyli tak zwanym Wielkim Oboźnym, został Roman Dmowski, a w skład wielkiej rady, która kierowała obozem oprócz Dmowskiego wchodzili też m.in. Tadeusz Bielecki i Roman Rybarski.

OWP stopniowo rozrastał się, aż w końcu stał się największym ruchem politycznym w Polsce, liczącym od 200 do 300 000 członków. Największą popularnością cieszył się wśród młodzieży, studentów, intelektualistów oraz wśród szeroko rozumianej klasy średniej, jednak starał się pozyskiwać też klasę robotniczą i chłopstwo.

Autorytarne władze sanacyjne wyczuwając realne dla siebie zagrożenie rozpoczęły represje wobec członków OWP w postaci aresztowań i procesów, a w 1933 roku ostatecznie organizację rozwiązano.

Comments are closed.