Grupa Wyszehradzka

15 lutego 1991 roku została utworzona Grupa Wyszehradzka

Tego dnia 1991 roku została utworzona Grupa Wyszehradzka

Grupa Wyszehradzka początkowo był to trójkąt wyszehradzki, a tworzyły go trzy państwa: Polska, Czechosłowacja i Węgry. Po rozpadzie Czechosłowacji grupę tworzą cztery państwa. Po rozpadzie bloku komunistycznego zrzeszenie w początkowej fazie miało na celu pogłębić współprace danych państw szczególnie w kwestii dołączenia do NATO oraz Unii Europejskiej.

15 lutego 1991 roku w Wyszehradzie spotkali się prezydent Polski Lech Wałęsa, prezydent Czechosłowacji Václav Havel oraz premier Węgier József Antall. Miejsce spotkania nawiązywało do spotkań królów Polski, Czech i Węgier w Wyszehradzie w 1335 i 1338 roku.

Od tamtej pory co pół roku odbywają się spotkania premierów (przeważnie: czerwiec i grudzień), a co roku spotkania prezydentów (najczęściej wrzesień) i przewodniczących parlamentów (czerwiec). Przewodnictwo w grupie państwa obejmują rotacyjnie od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego.

Comments are closed.