15. Międzynarodowa Konferencja Kastellologiczna Castrum Bene

W tym roku jedna z najważniejszych w Europie konferencji kastellologicznych Castrum Bene „Zamek jako symbol statusu” odbyła się na Dolnym Śląsku. W dniach 16-19 maja naukowcy z dziesięciu europejskich krajów zjechali na zamek Książ, by zaprezentować wyniki badań dotyczących rzadko dyskutowanego w ramach kastellologii zagadnienia, mianowicie zamku jako nośnika kapitału symbolicznego. Organizatorem tegorocznego spotkania był dr Artur Boguszewicz (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego). Konferencja miała charakter otwarty.

Polskę reprezentowali naukowcy z uniwersytetów Wrocławskiego i Jagiellońskiego, którzy wygłosili wykłady, między innymi, o zamkach wzniesionych przez Henryków śląskich, o średniowiecznych dworach na kopcach na Śląsku, o elitach i zamkach ziemi krakowskiej w średniowieczu, o polskich dworach w XVI wieku. Uroczyście wspominano zmarłego we wrześniu 2016 roku prof. Leszka Kajzera – jednego z najwybitniejszych znawców i badaczy zamków w Polsce i Europie.

W czwartek, 18 maja, kastellolodzy odbyli całodniowy wyjazd studyjny po warowniach leżących na Szlaku Zamków Piastowskich. Odwiedzili, między innymi, zamki we Wleniu, Bolkowie i Świnach. W wieży książęcej w Siedlęcinie zostali oprowadzeni przez dr. Przemysława Nocunia (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) i wysłuchali wykładu na temat tego niezwykłego obiektu, unikatowych malowideł ściennych o tematyce arturiańskiej w nim zachowanych i osoby fundatora – księcia Henryka I jaworskiego, Piasta o wielkich ambicjach i szerokich horyzontach. O pozostałych obiektach leżących na Szlaku opowiadała prof. Małgorzata Chorowska. W piątek, 19 maja, po dyskusji końcowej, uczestnicy wzięli udział w wycieczce do Wrocławia, gdzie miało miejsce oficjalne pożegnanie.

Fot. M. Filipińska, P. Nocuń Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie”

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*