konfederacja warszawska

16 lutego 1704 roku została zawiązana konfederacja warszawska

Konfederacja warszawska została zawiązana przez przeciwników Augusta II Mocnego, powstała w wyniku przekształcenia konfederacji wielkopolskiej, dwa dni po ogłoszeniu bezkrólewia w Rzeczpospolitej, rozpoczęła rozmowy ze Szwecją o pokój i sojusz. Jej przywódcami byli:

  • prymas Michał Stefan Radziejowski,
  • wojewoda poznański Stanisław Leszczyński,
  • marszałek Piotr Jakub Bronisz,
  • hetman wielki Hieronim Augustyn Lubomirski,
  • Jan Chryzostom Pieniążek.

Rzeczywistym dyktatorem był jednak generał szwedzki Arvid Horn. Doprowadził on do wyboru, w maju tego samego roku, na sejmie elekcyjnym Stanisława Leszczyńskiego na króla Polski, co doprowadziło do wojny domowej w Polsce.

Comments are closed.