Na zdjęciu od lewej: Anatol Fejgin, Józef Różański, Roman Romkowski

16 września 1957 roku rozpoczął się proces wysokich funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa

Tego dnia 1957 roku rozpoczął się proces wysokich funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa

Proces wysokich funkcjonariuszy z Urzędu Bezpieczeństwa z 1957 roku to propagandowy ruch władz komunistycznych, które chciały rozliczyć zbrodnie czasów stalinowskich.

Z momentem śmierci Stalina, rozpoczęła się krytyka nadużyć aparatu bezpieczeństwa, początkowo w ZSRS, a następnie w Polsce. W związku z tym, władze komunistyczne postanowiły (w sposób niezwykle powierzchowny) ukarać winnych nadużyć w aparacie bezpieczeństwa.

Wynikiem propagandowych prób rozliczenia czasów stalinowskich był proces pracowników MBP: Romana Romkowskiego, Józefa Różańskiego i Anatola Fejgina, których oskarżono o stosowanie „niehumanitarnych metod” w pracy śledczej. Proces rozpoczął się 16 września 1957 roku w Sądzie Wojewódzkim dla miasta stołecznego Warszawy, przy drzwiach zamkniętych.

Żaden z nich nie przyznał się do winy, tłumacząc się brakiem pamięci i wykonywaniem rozkazów. Oskarżeni podważali wiarygodność świadków, a samych siebie przedstawiali jako ofiary systemu.

Wyrok zapadł 11 listopada 1957 roku. Roman Romkowski i Józef Różański zostali skazani na 15 lat więzienia, a Anatol Fejgin na 12 lat. Dnia 8 października 1964 roku Rada Państwa zastosowała wobec nich prawo łaski, darowując im resztę kary.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*