17 czerwca 1696 roku zmarł król Polski i wielki książę litewski Jan III Sobieski

Był bardzo dobrym dowódcą wojskowym. Piastując urząd hetmana wielkiego koronnego zwyciężał w bitwie pod Chocimiem w 1673 roku, a jako król w bitwie pod Wiedniem w 1683 roku.

W polityce wewnętrznej mimo usilnych starań niczego nie osiągnął. Dążył do zreformowania państwa poprzez utworzenie silnego i sprawnego rządu królewskiego. Chciał to uzyskać poprzez uporządkowanie obrad sejmowych i ograniczenia roli sejmików oraz utworzenie monarchii dziedzicznej. Jednak działania w tych kwestiach były prowadzone bardzo nieprofesjonalnie doprowadzając tylko do zaostrzenia sprzeciwu opozycji.

Był ostatnim wielkim wodzem I Rzeczypospolitej.

Obraz: „Portret Jana III Sobieskiego” – Daniel Schultz

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*