17 września 1374 roku król Ludwik Węgierski nadał szlachcie przywilej koszycki

Przywilej koszycki – Było to porozumienie w sprawie następstwa tronu. Układ zredagowany przez Zawiszę z Kurozwęk przewidywał w zamian za zgodę na sukcesję jednej z córek liczne koncesje na rzecz szlachty. Został zawarty w Koszycach.

Monarcha rezygnował z pobierania nadzwyczajnych podatków na cele państwowe z dóbr szlacheckich, z wyjątkiem dwóch groszy od uprawianego łanu chłopskiego. Zlikwidowano w ten sposób wszelkie nadzwyczajne świadczenia nakładane przez Kazimierza Wielkiego. Przywilej znosił również uciążliwy obowiązek goszczenia władcy w dobrach szlacheckich (tzw. stacje). Ludwik zapewnił również, że nie będzie powoływał rycerstwa do wyprawy poza granice kraju. Gdyby jednak do takowej doszło, musiał opłacać jej uczestników, a w razie popadnięcia któregoś z nich w niewolę, miał go z niej wykupić. Ważną rzeczą obiecaną przez króla było również nieobsadzanie urzędów państwowych cudzoziemcami i osobami książęcego pochodzenia, zaś urząd starosty miał być piastowany wyłącznie przez mieszkańców Królestwa.

Pakt koszycki uznawany jest za pierwszy przywilej generalny, bowiem swymi postanowieniami objął całą szlachtę.
Zdjęcie: Wikimedia commons.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*