22 maja 337 roku zmarł cesarz rzymski Konstantyn I Wielki

Tego dnia 337 roku zmarł cesarz rzymski Konstantyn I Wielki

Konstantyn I Wielki był pierwszym cesarzem, który przeszedł na chrześcijaństwo. Zakończył politykę prześladowań chrześcijan i w 313 roku wydał edykt mediolański, który nadawał wolność wyznania. Chrześcijanie odzyskali budynki i mogli bez przeszkód wyznawać swoją religię. Przemianował Byzantion na Konstantynopol, który stał się nową siedzibą cesarza.

(Zdj. Wikimedia Commons)

Comments are closed.