24 kwietnia 1585 roku Sykstus V został papieżem

Tego dnia 1585 roku Felice Peretti di Montalti został wybrany na Stolicę Piotrową jako papież i przybrał imię Sykstus V

Pomimo, iż pontyfikat Sykstusa V trwał nieco ponad pięć lat, papież zdążył w tym czasie przeprowadzić szereg reform. Przede wszystkim zreformował Kurię Rzymską poprzez stworzenie 15 Kongregacji Kardynalskich, których zadaniem było samodzielne wykonywanie wszelkich zleconych przez papieża zadań.

Kolejną reformą Sykstusa V było wprowadzenie zmian w Kolegium Kardynałów. To właśnie on wprowadził zasadę, iż jednocześnie w Kolegium Kardynałów nie może zasiadać więcej niż 70 kardynałów (5 kardynałów biskupów, 50 kardynałów prezbiterów oraz 14 kardynałów diakonów) – zasada ta przetrwała w Kościele Katolickim do 1958 roku. Papież uporządkował również finanse Watykanu.

Sykstus V dorobił się również przydomka „żelazny papież” ponieważ w sposób bezwzględny rozprawił się z przestępczością, jak również skazał na publiczne egzekucje setki mnichów oraz ich nałożnic. Jako były inkwizytor mocno prześladował protestantów (do czego m.in. również namawiał tolerancyjnego w tym względzie Rudolfa II Habsburga, cesarza rzymskiego) oraz ustanowił również dodatkowe trybunały inkwizycyjne.

Oczywiście Sykstus V podejmował również działania, które dziś można określić jako wspieranie ludności. To z jego nadania prawa miejskie otrzymały m.in. Loreto oraz Montalto. Również za jego sprawą osuszono Błota Pontyjskie (papiestwo było mocno zaangażowane w te działania, już w XV wieku zbudowano kanał Rio Martino finansowany przez papieża Marcina V, zaś w wieku XVII zbudowano sieć kanałów Linea Sisto oraz Linea Pio finansowane przez Piusa VI oraz Sykstusa V).

Papież Sykstus V wspierał finansowo zarówno Ligę Katolicką, jak i polskich królów: Stefana Batorego oraz Zygmunta III Wazę ponieważ – szczególnie w Stefanie Batorym – widział przywódcę krucjaty antytureckiej, która miała wyzwolić całe Węgry spod panowania osmańskiego.

Żelazny papież wsławił się również przebudową Rzymu, m.in. doprowadził na wzgórza rzymskie dwa akwedukty: Aqua Marcia oraz Aqua Felice, przebudował Pałace: Laterański, na Kwirynale oraz Watykański, położył fundamenty pod Schody Hiszpańskie czy zmienił siatkę ulic aby wszystkie rzymskie bazyliki zostały połączone szerokimi traktami. Jednocześnie zburzył lub zmienił przeznaczenie wielu budowli antycznych, np. kolumny Trajana oraz Antonina poświęcił św. Piotrowi oraz św. Pawłowi, zaś na przeniesionym obelisku Nerona rozkał umieścić relikwiarz zawierający fragmenty Krzyża Pańskiego.

Niestety, papież Sykstus V podjął również działania, które przez Kościół Katolicki nie są dziś dobrze wspominane. Przez 18 miesięcy przygotowywał bowiem tzw. Wulgatę sykstyńską (wulgata to przekład Pisma Świętego na łacinę). Porównując wulgatę przygotowaną przez Sykstusa z wcześniejszymi wydaniami widać wyraźnie iż jest to licencia poetica, autor zmienił numerację rozdziałów i wierszy, a część tekstu, który nie pasował do jego wyobrażeń usunął całkowicie. Wydanie to nie zyskało uznania kardynałów, zaś po śmierci Sykstusa V wszystkie egzemplarze zostały wykupione przez Kościół i zniszczone.

Zdjęcie: Malarz anonimowy, Sykstus V, olej na płótnie, XVI wiek.
Źródło zdjęcia: Wikimedia Commons

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*