26 maja 1648 roku miała miejsce bitwa pod Korsuniem » Historykon.pl
Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

26 maja 1648 roku miała miejsce bitwa pod Korsuniem

26 maja 1648 roku miała miejsce bitwa pod Korsuniem

Było to drugie starcie w ramach powstania Chmielnickiego.

Gdy wiadomość o porażce młodego Potockiego dotarła do jego ojca hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Potockiego, ten nakazał odwrót w kierunku Korsunia. W pogoń za nimi ruszyła armia Chmielnickiego. Wojska koronne postanowiły się okopać w obozie warownym i przyjąć impet ataku armii kozacko-tatarskiej. Mimo ogromnej przewagi liczebnej powstańców (20 tysięcy kozacko-tatarskich wojsk, przeciw 6-7 tysiącom koroniarzy), początkowe starcie nie zostało rozstrzygnięte.

Potocki zdając sobie sprawę ze swojego położenia, 25 maja postanowił taborem wycofać się w głąb Rzeczypospolitej.

Następnego dnia wojska koronne dotarły do wąwozu, w którym wpadły w pułapkę założoną przez kozaków. Napastnikom udało się rozerwać tabor i rozgromić Polaków.
Bitwa zakończyła się całkowitą klęską wojsk koronnych, a hetman wielki koronny Mikołaj Potocki i hetman polny Marcin Kalinowski dostali się do niewoli.

Jedną z głównych przyczyn klęski były przede wszystkim błędy dowodzenia oraz nieudolność hetmanów koronnych.

Źródło mapki: Wikimedia Commons

PartnerzyPrzewiń do góry