Gustaw Konstanty Żebrowski

26 marca 1973 roku zmarł Gustaw Konstanty Żebrowski

Tego dnia 1973 roku zmarł Gustaw Konstanty Żebrowski

Gustaw Konstanty Żebrowski, major Narodowych Sił Zbrojnych, „Czesław”, „Marek”, „Marek Bey” „Jasieńczyk”. Za zasługi odznaczony Orderem Virtuti Militari V kl., Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz Krzyżem Walecznych. Pierwszym jego doświadczeniem wojennym było I powstanie śląskie i wojna polsko-bolszewicka.

Brał udział w kampanii wrześniowej podczas, której walczył w obronie twierdzy brzeskiej jako dowódca kompanii. Po zajęciu twierdzy dostał się do niewoli niemieckiej. Pod koniec 1939 roku zwolniony jako cywil wraca do Warszawy by tam zaangażować się w działalność konspiracyjną.

Brał udział w powstaniu warszawskim, podczas, którego ponownie dostaje się do niewoli. Uwolniony przez Armię Czerwoną, ponownie angażuje się w działalność. Po wojnie nie ujawnił się, lecz organizuje 300 osobową grupę, która nawiązała współpracę z AK. Ostatecznie postanawia przedostać się na zachód, po wielu perypetiach dociera do Londynu i tam przebywa do 1966 roku.

W marcu 1966 powrócił do Warszawy i po 21 latach miał możliwość spotkania z żoną i rodziną. Zmarł 26 marca 1973 w Otwocku.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*