portret Miłosza I Obrenovicia, księcia Serbii

26 września 1860 roku zmarł Miłosz I Obrenvić

Tego dnia 1860 roku zmarł Miłosz I Obrenvić, książę Serbii

Miłosz I Obrenvić urodził się w marcu 1780 roku w Srednej Dobynji na terenie Serbii jako syn Todora Obrenovicia i Wisznji Obrenović z domu Matrinowić. O dzieciństwie Miłosza nie wiadomo zbyt wiele. Pewne jest, że uczestniczył w powstaniach antytureckich w latach 1804-1813.

Był także przywódcą II powstania antytureckiego z 1815 roku. Za niezwykły hart ducha i osłabienie pozycji tureckiej na półwyspie bałkańskim został uznany przez Serbów za naczelnego kniazia i jako taki objął rządy w Serbii jeszcze przez kilka lat dzieląc ją z paszą Belgradu.

Dopiero w 1826 roku wywalczył dla Serbii pełną autonomię, a w cztery lata później uzyskał dla siebie dziedziczny tytuł książęcy. W 1839 roku dobrowolnie zrzekł się władzy na rzecz syna Milana. Niestety, nieudolność następcy doprowadziła do ponownego wezwania go na tron w 1858 roku.

Wtedy to zaprowadził rządy absolutne, zezwalając tylko na istnienie Skupsztiny (parlamentu), który miał pomagać monarsze w podejmowaniu decyzji. Książę Miłosz I Teodorević Obrenović zmarł we wrześniu 1860 roku w Belgradzie. Był założycielem dynastii Obrenoviciów, a w historiografii serbskiej jest nazywany Kniaziem Miłoszem.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*