28 czerwca 1940 roku rozpoczęły się egzekucje pod Olsztynem i Apolonką

Tego dnia 1940 roku Niemcy rozstrzelali 15 Polaków w Olsztynie k. Częstochowy

Egzekucje pod Olsztynem i Apolonkąn rozpoczęły się wieczorem 28 czerwca 1940 roku w lesie niedaleko cmentarza w Olsztynie k. Częstochowy. Było to to samo miejsce, w którym dochodziło do egzekucji w czasach zaborów.

Mord ten był jednym z wielu dokonanym przez Niemców w ramach akcji AB, czyli likwidacji polskich elit politycznych i intelektualnych, a także wszystkich którzy mogli działać w ramach konspiracji.

Osoby rozstrzelane pod Olsztynem 28 czerwca przebywały w więzieniu w Częstochowie. Wśród nich znajdowali się nauczyciele, aptekarze czy właściciele przedsiębiorstw.

Po dotarciu na miejsce egzekucji z grupy więźniów uciekł Michał Dzieżgwa. Dzięki jego późniejszym zeznaniom udało się odtworzyć przebieg akcji. Więźniów z zawiązanymi oczami prowadzono w 5-osobowych grupach nad wykopane wcześniej groby. Tam Niemcy dokonywali mordu. Podczas pierwszej egzekucji wykonanej pod Olsztynem zginęło 15 Polaków, w tym dwaj powstańcy śląscy.

Za zbrodnie dokonane pod Olsztynem odpowiedzialność ponoszą głównie: Karl Lasch, Fritz Katzmann i Fritz Liphardt.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*