3 kwietnia 1940 roku NKWD rozpoczęło masowe egzekucje polskich jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku

Tego dnia 1940 roku NKWD rozpoczęło masowe egzekucje polskich jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku

W miejscowości Katyń pod Smoleńskiem znajdował się ośrodek wypoczynkowy NKWD, tam wymordowano około 4400 jeńców z obozu w Kozielsku. Od 3 kwietnia do 12 maja organizowano konwoje w grupach od 50 do 344 osób. Jeńców mordowano strzałem w tył głowy, pochowano ich w ośmiu masowych grobach. W Charkowie tą samą metodą wymordowano około 3800 jeńców z obozu w Starobielsku w dniach od 5 kwietnia do 12 maja.

Zamordowani zostali pochowani w masowych grobach pod Charkowem 1,5 km od wioski Piatichatki. W Kalininie wymordowanie około 6300 jeńców z obozu w Ostaszkowie głównie policjantów i funkcjonariuszy Korpusu Ochrony Pogranicza (w tym ponad 5,5 tys. szeregowych i podoficerów). Konwoje z obozu były organizowane od 4 kwietnia do 16 maja. Ofiary pogrzebano w miejscowości Miednoje w 23 masowych grobach. Ponadto wymordowano 3435 więźniów z Zachodniej Ukrainy z tzw. listy ukraińskiej, ofiary pochowano w różnych miejscach oraz 3870 więźniów z Zachodniej Białorusi z tzw. listy białoruskiej, ofiary prawdopodobnie pochowano w Kuropatach. 

Źródło zdjęcia: Wikipedia).

Comments are closed.