Pius VIII

31 marca 1829 roku po pięciu tygodniach obrad Pius VIII został wybrany 253. papieżem

Pius VIII – Pochodził z włoskiej arystokracji, urodził się 20 listopada 1761 jako Francesco Saverio Castiglioni. Kształcił się u Jezuitów w Osimo a następnie na uniwersytecie w Bolonii. W okresie francuskiej okupacji Włoch odmówił złożenia przysięgi wierności narzuconemu królowi; został aresztowany i zesłany do Mediolanu i następnie więziony. Podczas swojego pontyfikatu troszczył się głównie o sprawy duszpasterskie i religijne. Twierdził, iż „postępująca laicyzacja życia publicznego jest skutkiem działalności protestanckich Towarzystw Biblijnych, obojętności wobec wiary i atakowania dogmatów Kościoła”. Za czasów Piusa VIII Stolica Apostolska była niechętna ruchom narodowowyzwoleńczym w Belgii, Irlandii i Polsce. Mimo to, papież był przychylny rewolucji lipcowej we Francji, która doprowadziła do abdykacji Karola X, a klerowi francuskiemu nakazał poparcie nowego króla Ludwika Filipa I. Pius VIII zacieśnił kontakty z kościołem w USA, zaapelował również do patriarchów, prymasów, i biskupów całego świata, aby zwrócili uwagę na tajne stowarzyszenia masońskie, skupiające zdeklarowanych nieprzyjaciół Boga. 

(Źródło obrazu: Wikimedia Commons)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*