Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

31 marca 1829 roku, po pięciu tygodniach obrad Pius VIII został wybrany 253. papieżem

31 marca 1829 roku, po pięciu tygodniach obrad Pius VIII został wybrany 253. papieżem

Pochodził z włoskiej arystokracji, urodził się 20 listopada 1761 jako Francesco Saverio Castiglioni. Kształcił się u Jezuitów w Osimo a następnie na uniwersytecie w Bolonii. W okresie francuskiej okupacji Włoch odmówił złożenia przysięgi wierności narzuconemu królowi; został aresztowany i zesłany do Mediolanu i następnie więziony. Podczas swojego pontyfikatu troszczył się głównie o sprawy duszpasterskie i religijne. Twierdził, iż „postępująca laicyzacja życia publicznego jest skutkiem działalności protestanckich Towarzystw Biblijnych, obojętności wobec wiary i atakowania dogmatów Kościoła”. Za czasów Piusa VIII Stolica Apostolska była niechętna ruchom narodowowyzwoleńczym w Belgii, Irlandii i Polsce. Mimo to, papież był przychylny rewolucji lipcowej we Francji, która doprowadziła do abdykacji Karola X, a klerowi francuskiemu nakazał poparcie nowego króla Ludwika Filipa I. Pius VIII zacieśnił kontakty z kościołem w USA, zaapelował również do patriarchów, prymasów, i biskupów całego świata, aby zwrócili uwagę na tajne stowarzyszenia masońskie, skupiające zdeklarowanych nieprzyjaciół Boga. 

(Źródło obrazu: Wikimedia Commons)

 

PartnerzyPrzewiń do góry