4 listopada 1576 roku została złupiona Antwerpia. Wydarzenie to przeszło do historii jako Hiszpańska Furia

Hiszpańska Furia – Panowanie nad Niderlandami objął, po śmierci swojego ojca w 1555 roku, Karola V, król Filip II, który kontynuował rozpoczęte przez swojego ojca prześladowania heretyków. Polityka króla doprowadziła do wybuchu w 1566 roku powstania protestantów skierowanego przeciwko działaniom hiszpańskiej inkwizycji. Inkwizycji, która jako pierwsza w Europie wyzwoliła się, w 1487 roku, spod władzy Rzymu.

Działania Inkwizycji w Niderlandach doprowadziły w krótkim czasie do śmierci blisko 19 tysięcy ludzi. W czasie powstania powstańcy zajęli około 5 tysięcy kościołów i klasztorów katolickich, które po usunięciu obrazów i rzeźb zostały przekształcone w protestanckie zbory. Znalezione w katolickich świątyniach bogactwa zostały przeznaczone przez powstańców na cele dobroczynne.

Hiszpanie, pod dowództwem Ferdynanda Álvareza de Toledo, trzeciego księcia Alby, spacyfikowali powstanie stosując niespotykany wcześniej terror. Jednym z działań księcia Alby było powołanie tzw. Rady Zaburzeń, sądu wyjątkowego, który działał w latach 1567 – 1574 i którego jedynym celem było złamanie ducha ludności protestującej przeciwko rządom hiszpańskim. To właśnie Rada Zaburzeń wydała wyrok na jednego z przywódców antyhiszpańskiego powstania, Lamorala hr. Egmonta, księcia de Gavre.

Wojna wywołana przez Hiszpanów miała trwać osiemdziesiąt lat. Terror księcia Alby to wymordowanie blisko 8 tysięcy ludzi, doprowadzenie do ruiny wielu rodzin, którym skonfiskowano majątki i na których nałożono ruinujące podatki. To właśnie w trakcie wojny osiemdziesięcioletniej nieopłacone przez swoich dowódców wojska hiszpańskie zdobyły i złupiły Antwerpię. Wymordowano około 8 tysięcy mieszkańców miasta.

Źródło zdjęcia: Wikimedia Commons – public domain.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*