6 czerwca 1794 roku podczas Insurekcji Kościuszkowskiej miała miejsce bitwa pod Szczekocinami

Naprzeciw 15-tysięcznej armii Tadeusza Kościuszki stanęła potężna połączona armia rosyjsko-pruska w sile około 27 tysięcy żołnierzy. Połączonymi siłami rosyjsko-pruskimi dowodził Król Fryderyk Wilhelm II i generał Fiodor Denisow. Działania armii pruskiej opierało się na miażdżącej przewadze artylerii, nieprzyjaciel dysponował aż 134 armatami przy 33 polskich. Rosjanie przeprowadzili atak z lewego skrzydła, a Prusacy z prawego, po kilku godzinach krwawych walk zwyciężyły siły rosyjsko-pruskie. Porażka w tej bitwie doprowadziła do upadku morale powstańców. Odcięto Kraków, który upadł niespodziewanie szybko, a inicjatywa operacyjna przeszła w ręce zaborców.

(Obraz Michała Stachowicza „Bitwa pod Szczekocinami 1794”. Źródło obrazu: Wikimedia Commons).

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*