Traktat w Brétigny

8 maja 1360 roku Anglia i Francja podpisały Traktat w Brétigny

Traktat w Brétigny kończył pierwszy etap wojny stuletniej. Francję przytłoczoną serią angielskich zwycięstw, dodatkowo pogrążyła epidemia dżumy, walki wewnętrzne i utrata króla (Jan II Dobry dostał się do niewoli w bitwie pod Poitiers). To zmusiło sąsiadów zza kanału La Manche do przystania na angielskie żądania. Warunki układu przewidywały, że Francja przekaże Edwardowi III, księstwo Akwitanii, hrabstwa Ponthieu, Montreuil i Guines, a także miasto Calais z przyległościami. Ponadto ustalono kwotę za wykup króla Jana II na 3 min złotych talarów, co stanowiło sumę znacznie przewyższającą roczne dochody królestwa. Strona angielska zaś obiecała zrzec się praw do korony Francji, roszczeń do innych ziem na kontynencie i opuścić te tereny które już zajęli, a nie znalazły się w wyniku porozumienia w granicach Anglii. Żadna ze stron jednak nie wywiązała się w pełni ze swych zobowiązań i w 1369 roku działania wojenne wznowiono.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*