Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”

7 lutego 1867 roku we Lwowie utworzono Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – stowarzyszenie gimnastyczne i społeczno-wychowawcze

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” zgodnie ze statutem miał zajmować się rozwojem kultury fizycznej i sportu, w praktyce jednak prowadził działalność paramilitarną. Od 1885 r. „Sokół” działał w zaborze pruskim, także wśród emigrantów w samych Niemczech, a od 1905 r. – nielegalnie w zaborze rosyjskim. Od końca XIX w. „Sokół” istniał także w Stanach Zjednoczonych. W 1919 r. organizacje z trzech zaborów połączyły się i działały do 1939 r. Siedziba władz naczelnych znajdowała się w Warszawie. Organem prasowym był „Przewodnik Gimnastyczny – Sokół” . Wśród głównych działaczy należy wymienić J. Millereta, I. Krówczyńskiego, J. Dobrzeńskiego i T. Żulińskiego. W 1989 r. „Sokół” został reaktywowany i obecnie zrzesza 44 towarzystwa, a w nich blisko 8 tys. członków.

(Na zdjęciu Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” we Wrocławiu w 1910 roku. Fot. Wikimedia Commons)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*