5 czerwca 1947 roku, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych gen. George Marshall wygłosił przemówienie do studentów ostatniego rocznika na Uniwersytecie Harvarda

Tego dnia 1947 roku, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych gen. George Marshall wygłosił przemówienie do studentów ostatniego rocznika na Uniwersytecie Harvarda

W przemówieniu gen. Georege Marshall zawarł w nim ideę odbudowy gospodarek krajów europejskich przy pomocy USA, działania te miały doprowadzić do „politycznej stabilności i gwarancji pokoju”.

Plan ten został uchwalony przez Kongres i wdrożony w życie niecały rok później pod nazwą Programu Odbudowy Europy (European Recovery Program). Po wcześniejszych rozmowach z przywódcami Europy Zachodniej i Wschodniej ci drudzy zdecydowali się odrzucić plan, uznając go za fragment imperialistycznej polityki USA.

Program był także krytykowany przez wielu ekonomistów: przedstawicieli szkoły austriackiej (Mises, Hazlitt), fryburskiej (Röpke) ale również przez Noama Chomskiego. Oskarżenia dotyczyły głównie podtrzymywania za wszelką cenę dotychczasowego modelu gospodarek europejskich. Popularnie nazywany jest Planem Marshalla.

Co ciekawe, przemowę napisał Charles Bohlen, dyplomata, były ambasador USA w Moskwie, znawca sowietów. Obawiając się niechętnej reakcji społeczeństwa amerykańskiego prezydent Truman zwołał tego dnia konferencję prasową aby skupić uwagę dziennikarzy na sobie, jednocześnie zlecając korpusowi dyplomatycznemu podjęcie rozmów z krajami Europy Zachodniej.

Comments are closed.