8 maja 1945 roku miała miejsce kapitulacja III Rzeszy

Tego dnia 1945 roku w Berlinie dowództwo niemieckie podpisało bezwarunkową kapitulację wobec aliantów zachodnich i ZSRR

Kapitulacja III Rzeszy nastąpiła po tym, jak dowództwo niemieckie podpisało bezwarunkową kapitulację wobec aliantów. Do podpisania kapitulacji doszło późnym wieczorem, według czasu moskiewskiego był już 9 maja.

W kwaterze marszałka Żukowa, w gmachu szkoły saperów w dzielnicy Karlshorst w Berlinie powtórzono podpisanie bezwarunkowej kapitulacji, tym razem całych Niemiec przed przedstawicielami trzech mocarstw sojuszniczych – ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii. Przy podpisaniu aktu kapitulacji był: generał Carl Spaatz (USA), brytyjski marszałek lotnictwa Arthur Tedder ,marszałek Gieorgij Żukow oraz generał Jean de Latrre de Tassigny (Francja).

Warto zaznaczyć, że pierwsza kapitulacja miała miejsce dzień wcześniej we francuskim Reims nazwana później „Wstępnym protokołem kapitulacji”. Ze strony niemieckiej akt podpisali: feldmarszałek Wilhelm Keitel, Naczelny Dowódca Marynarki Wojennej (Kriegsmarine) admirał Hans-Georg von Friedeburg i generał pułkownik lotnictwa (Luftwaffe) Hans-Jürgen Stumpff, jako reprezentant Naczelnego Dowódcy Sił Powietrznych, gen. feldmarsz. von Greima.

Fot. Feldmarszałek Wilhelm Keitel podpisujący akt kapitulacji Wehrmachtu, 8/9 maja 1945 –  Wikimedia Commons

Comments are closed.