Napoleońska sztuka wojny. Bitwa pod Laon

9 marca 1814 roku rozegrała się bitwa pod Laon

Tego dnia 1814 roku rozegrała się bitwa pod Laon

Bitwa pod Laon była następstwem zwycięstw wojsk napoleońskich w tzw. kampanii sześciodniowej przy jednoczesnym marszu koalicjantów na Paryż. Napoleon po kilkukrotnym pobiciu i zatrzymani Armii Czeskiej feldmarszałka Schwarzenberga wyruszył przeciw wojskom feldmarszałka Bluchera, który dowodził wojskami rosyjsko – pruskimi.

Zastąpił on drogę cesarzowi Francji pod Laonem i przez dwa dni, do 10 marca bronił swoich pozycji nieskutecznie atakowanych przez liczące ponad dwa razy mniej siły francuskie. Napoleon musiał w nocy 10 marca nakazać odwrót, jednakże ta porażka nie przypieczętowała jeszcze jego upadku. Straty francuskie wyniosły 6 500 z 35 000 ludzi, zaś sprzymierzonych 4 000 z 90 000 posiadanych żołnierzy przed bitwą.

Comments are closed.