roman dmowski

9 sierpnia 1864 roku urodził się Roman Dmowski

Tego dnia 1864 roku urodził się Roman Dmowski

Roman Dmowski jest przez wielu uważany za ojca polskiego nacjonalizmu, pisarz, polityk, wieloletni działacz na rzecz odrodzenia polskiej niepodległości. Jego dorobek publicystyczny oraz polityczny wywierał i wywiera wpływ na kolejne pokolenia Polaków. Jest to postać o tyleż ważna co wysoce kontrowersyjna w polskiej historii.

Roman Dmowski był polskim działaczem niepodległościowym, obok Józefa Piłsudskiego przedstawiany jako jeden z dwóch ojców niepodległej Polski. Podczas swojego życia działał w wielu organizacjach o charakterze patriotycznym.

Jedną z ważniejszych organizacji, która powstała z jego inicjatywy, była Liga Narodowa, stworzona przed I wojną światową w 1893 roku. Podstawą programu przygotowanego przed Romana było myślenie w kategoriach interesu narodowego wspólnego dla wszystkich Polaków, opublikowano go w 1897 roku. Rok ten przyjmuje się jako początek działalności stronnictwa Demokratyczno-Narodowego.

Zerknij też tutaj: Działalność polityczna Romana Dmowskiego

Publikował w wielu gazetach m. in. „Głos” – poznał tam swojego najlepszego przyjaciela Jana Ludwika Popławskiego – „Przegląd Wszechpolski„, czy „Gazeta Polska„.

Wydał wiele publikacji. Do najważniejszej z nich niewątpliwie należy „Myśli nowoczesnego Polaka„. Wydana po raz pierwszy w Przeglądzie Wszechpolskim w 1902 roku, wyłożona jest tam ideologia pozytywistyczno-nacjonalistyczna. Główny sens całego dzieła zawarty jest w jego własnym stwierdzeniu:

Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka.

Jego wieloletnie działania na rzecz idei odrodzonego państwa polskiego przyniosły efekty, które pozwoliły mu stanąć na czele Komitetu Narodowego Polski w Paryżu. Tam wraz z Ignacym Paderewskim 26 czerwca 1919 podpisali traktat wersalski.

Podczas lat międzywojennych pełnił funkcje posła na sejm czy ministra spraw zagranicznych w rządzie Wincentego Witosa. Po przewrocie majowym który był inspirowany przez największego oponenta, Józefa Piłsudskiego założył Obóz Wielkiej Polski, który był odpowiedzią na rządy autorytarne prowadzone przez sanację.

Pod koniec życia zamieszkał u swoich przyjaciół w Drozdowo gdzie po ciężkich chorobach w nocy z 1 na 2 stycznia 1939 roku umarł. Pogrzeb Romana Dmowskiego był największą patriotyczną manifestacją w przedwojennej Polsce według różnych szacunków udział w nim wzięło od 100 tys. do 250 000 osób.

Pochowany został na cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*