Konferencja: Wizja przeszłości jako czynnik kształtujący tożsamość zbiorową na przestrzeni dziejów

Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Towarzystwo Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na Konferencję Naukową: Wizja przeszłości jako czynnik kształtujący tożsamość zbiorową na przestrzeni dziejów.

Pragniemy poinformować, że w dniach 12–13 czerwca Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Towarzystwo Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego organizują konferencję, której tematem będzie „Wizja przeszłości jako czynnik kształtujący tożsamość zbiorową na przestrzeni dziejów”.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń badawczych pomiędzy przedstawicielami takich dyscyplin jak archeologia, antropologia kulturowa, historia czy historia sztuki, którzy podejmują problematykę wizji przeszłości jako istotnego czynnika wpływającego na krystalizowanie się tożsamości religijnej, etnicznej, politycznej czy kulturowej.

Konferencja odbędzie się w dniach 12–13 czerwca 2014 r. Opłata konferencyjna wynosi 100 zł i pokrywa koszt materiałów konferencyjnych, przerw kawowych, obiadów i publikacji pokonferencyjnej.

Oficjalnymi językami konferencji są język polski i angielski.

Zgłoszenia wraz z abstraktem (do 250 słów) należy nadsyłać na adres [email protected] do dnia 31 marca.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*